Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0018/13/2023-0812 (1102/15/2023/271)
7 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Kojšov
26. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu
38
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Kojšov
25. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
37
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Kojšov
3. Október 2023
Dohoda o zániku nájmu bytu
36
0,00 € Ľudmila Doležajová Obec Kojšov
22. September 2023
Zmluva o dielo
35
14 675,08 € Ondrej Ščurko Obec Kojšov
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DBZ5 -91-108
3108/2023
46 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kojšov
5. September 2023
Darovacia zmluva
32
250,00 € JUDr. Viktor Novýsedlák Obec Kojšov
5. September 2023
Sponzorská zmluva
31
300,00 € KRAMA s.r.o. Obec Kojšov
5. September 2023
Kúpna zmluva
33
1 000,00 € Lucia Kavuličová Obec Kojšov
30. August 2023
Darovacia zmluva
30
1 000,00 € G-FOREST, s.r.o. Obec Kojšov
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
29
1 000,00 € OKST Horal Kojšov - NO Obec Kojšov
28. August 2023
Sponzorská zmluva
28
300,00 € BODEX Company SK s.r.o. Obec Kojšov
25. August 2023
Sponzorská zmluva
27
100,00 € Nikolas Pavuk Obec Kojšov
21. August 2023
Darovacia zmluva
2023/0506/DR
200,00 € Mestské lesy Košice a. s. Obec Kojšov
15. August 2023
Kúpna zmluva
23
650,00 € Miroslava Mišenková Obec Kojšov
15. August 2023
Kúpna zmluva
25
1 700,00 € Lukáš Mišenko Obec Kojšov
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DBZ5-91-108
46 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kojšov
17. Júl 2023
Zmluva o dielo
22
Doplnená
119 376,16 € Pohoda Services s.r.o. Obec Kojšov
10. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a službách s ním spojených
21
100,00 € Služby Kojšov s.r.o. Obec Kojšov
6. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní IT outsourcingových služieb
70006
150,00 € ITISEL s. r. o. Obec Kojšov