Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2022
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 04/2022
32/2022
4 000,00 € ENSTRA Power Generation LC s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. September 2022
Zmluva o výučbe anglického jazyka
30/2022
1 167,36 € AUREA - jazyková škola Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
31/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
8. September 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
26/2022
70 788,00 € SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
8. September 2022
Zmluva o výučbe anglického jazyka
29/2022
2 496,00 € Volis Academy n.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. August 2022
Dohoda k zmluve č. 1548/2007
1548/2007_ukoncenie
0,00 € INTRADE RE, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. August 2022
ZMLUVA o nájme č. 41202407
27/2022
0,00 € INTRADE RE, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Júl 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
24/2022
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Júl 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
25/2022
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Júl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o podielovom výkone správy majetku štátu
01-2013_d2
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Jún 2022
Dohoda k zmluve č. 1548/2007 (74/2007) o nájme nebytových priestorov
74/2007_d9
0,00 € INTRADE RE, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. Jún 2022
Zmluva o pripojení do vládnej dátovej siete GOVNET a o poskytnutí súvisiacich výkonov
21/2022
3 492,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Jún 2022
Kúpna zmluva
23/2022
11 278,30 € Slovak Telekom, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Jún 2022
Dodatok k dohode o voliteľnom programe Magenta Office
76/2007
4 845,00 € Slovak Telekom, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
31. Máj 2022
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 02/2022
22/2022
624,00 € Obec Uhliská Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12. Máj 2022
Zmluva na poskytovanie služieb
18/2022
10 548,00 € SVD group s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
29. Apríl 2022
Dohoda o pridelení a používaní SMV na služobné účely
19/2022
0,00 € Ing. Rudolf Slezák Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
15/2022
11 832,48 € 3J s. r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (Kalinayová)
16/2022
360,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
31. Marec 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
14/2022 (Z311071BRM4)
498 486,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví