Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_astru_necas_v2
Doplnená
0,00 € prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_cemea_baca_v2
0,00 € Ing. Ľuboš Bača, PhD. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_fyzu_necas_v2
Doplnená
0,00 € prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_um_bittera_v2
Doplnená
0,00 € doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_csc_varga
Doplnená
0,00 € JUDr. Juraj Varga, PhD. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_ugeot_spisiak_v2
Doplnená
0,00 € prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_csc_morovics
Doplnená
0,00 € RNDr. Miroslav Morovics, CSc. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
21211227_matu_kalina_v2
Doplnená
0,00 € prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Zmluvu o poskytovaní služieb
20211221_rk-translations
0,00 € Mgr. Romana Korenková - Translations Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_ui_kotuliak_v2
Doplnená
0,00 € prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_umms_noga_v2
Doplnená
0,00 € Ing. Pavol Noga, PhD Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_umv_sovak_v2
Doplnená
0,00 € prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_ustarch_petras_v2
Doplnená
0,00 € prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_uvz_hrasko_v2
Doplnená
0,00 € RNDr. Ľubomír Hraško, PhD. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_uexpf_vaskova_v2
Doplnená
0,00 € doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_uhyd_soltesz_v2
Doplnená
0,00 € prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
21211227_csc_lindakova_v2
Doplnená
0,00 € JUDr. Ing. Eva Lindáková Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_eleu_stopjakova_v2
Doplnená
0,00 € Prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. Slovenská akadémia vied
31. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_geogu_bleha_v2
Doplnená
0,00 € prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD. Slovenská akadémia vied
30. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_astru_jurkiewiczova
Doplnená
0,00 € Ing. Romana Jurkiewiczová Slovenská akadémia vied