Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
December
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
919/2019
102,00 € PhDr. Juraj Zajonc, CSc. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20.
December
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
921/2019
93,00 € Mgr. Lenka Pajer Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20.
December
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
920/2019
62,00 € PhDr. Jaroslav Ondruška Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20.
December
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
922/2019
33,00 € PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20.
December
2019
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019
918/2019
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Ústredí ľudovej umeleckej výroby Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
December
2019
KÚPNA ZMLUVA
914/2019
375,00 € Ladislav Hedvigi Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
December
2019
Dodatok č. 2 Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20164621_Z
917/2019
348,55 € AMG Security s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
December
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
916/2019
50,00 € PhDr. Juraj Zajonc, CSc. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
December
2019
LICENČNÁ ZMLUVA
915/2019
0,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12.
December
2019
ZMLUVA O OBSTARANÍ PREDAJA VECI
912/2019
0,00 € PhDr. Katarína Ottová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11.
December
2019
KÚPNA ZMLUVA
911/2019
2 025,00 € Jozef Tomčala- UM.KO-TOMČALA KOVÁČSKE A ZÁMOČNÍCKE PRÁCE Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11.
December
2019
KÚPNA ZMLUVA
913/2019
125,00 € Valéria Gyürüsiová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9.
December
2019
ZMLUVA O DIELO
906/2019
50,00 € Mgr. Simona Jaššová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9.
December
2019
Memorandum o vzájomnej spolupráci
909/2019
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9.
December
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
907/2019
80,00 € Mariana Kočišíková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9.
December
2019
Dodatok č. 2 Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201814163_Z
905/2019
691,12 € AMG Security s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9.
December
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
908/2019
450,00 € ALLT STUDIO, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
6.
December
2019
Zmluva o spolupráci
904/2019
0,00 € Obec Blatnica Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5.
December
2019
KÚPNA ZMLUVA
903/2019
185,00 € Zuzana Lomnická Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5.
December
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
902/2019
93,00 € Mária Pospíšilová, Mgr. art., ArtD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »