Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
September
2020
Z M L U V A č. 146523 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146523 08U02
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Kvašov
11.
September
2020
Zmluva č. 147205 08U06
32/2020/26
50,00 € Environmentálny fond Slovenské banské múzeum
11.
September
2020
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1319/16/30 zo dňa 29.07.2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1319/16/30 zo dňa 29.07.2016
0,00 € Environmentálny fond TEKOS, spol. s r.o.
10.
September
2020
Z M L U V A č. 146836 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146836 08U02
190 000,00 € Environmentálny fond Obec Neporadza
10.
September
2020
Z M L U V A č. 145309 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145309 08U02
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Donovaly
10.
September
2020
Z M L U V A č. 146355 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146355 08U02
110 000,00 € Environmentálny fond Obec Hrhov
10.
September
2020
Z M L U V A č. 145714 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145714 08U01
40 000,00 € Environmentálny fond Obec Radôstka
10.
September
2020
Z M L U V A č. 146800 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146800 08U02
48 616,00 € Environmentálny fond Obec Kusín
10.
September
2020
Z M L U V A č. 146785 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146785 08U02
145 000,00 € Environmentálny fond Mesto Bardejov
10.
September
2020
Z M L U V A č. 145854 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145854 08U02
140 000,00 € Environmentálny fond Prešovský samosprávny kraj
10.
September
2020
Z M L U V A č. 146582 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146582 08U02
73 490,00 € Environmentálny fond Obec Turňa nad Bodvou
10.
September
2020
Z M L U V A č. 144846 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144846 08U01
Doplnená
40 000,00 € Environmentálny fond Obec Lackovce
10.
September
2020
Z M L U V A č. 144920 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144920 08U01
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Mašková
8.
September
2020
Z M L U V A č. 144581 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144581 08U01
Doplnená
17 000,00 € Environmentálny fond Obec Málaš
8.
September
2020
Z M L U V A č. 145752 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145752 08U01
Doplnená
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Zubrohlava
8.
September
2020
Z M L U V A č. 146872 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146872 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľké Leváre
8.
September
2020
Z M L U V A č. 144937 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144937 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Skároš
8.
September
2020
Z M L U V A č. 146745 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146745 08U02
20 055,00 € Environmentálny fond Mesto Tisovec
8.
September
2020
Z M L U V A č. 146302 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146302 08U02
Doplnená
190 000,00 € Environmentálny fond Obec Čeľadince
8.
September
2020
Z M L U V A č. 145598 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145598 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Čeľadince