Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
September
2020
Z M L U V A č. 145364 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145364 08U01
65 000,00 € Environmentálny fond Mesto Spišské Podhradie
8.
September
2020
Z M L U V A č. 146803 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146803 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Ratkovské Bystré
8.
September
2020
Z M L U V A č. 146636 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146636 08U02
45 000,00 € Environmentálny fond Obec Stará Bašta
8.
September
2020
Z M L U V A č. 146386 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146386 08U02
34 819,00 € Environmentálny fond Obec Závada
8.
September
2020
Z M L U V A č. 145991 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145991 08U02
50 000,00 € Environmentálny fond Mesto Nesvady
8.
September
2020
Z M L U V A č. 146380 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146380 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Zariadenie pre seniorov Komárno
7.
September
2020
Z M L U V A č. 144586 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144586 08U01
Doplnená
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Nacina Ves
7.
September
2020
Z M L U V A č. 145130 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145130 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Hatné
7.
September
2020
Z M L U V A č. 146548 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146548 08U02
123 000,00 € Environmentálny fond Obec Vlkovce
7.
September
2020
Z M L U V A č. 145795 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145795 08U02
Doplnená
59 000,00 € Environmentálny fond Obec Motyčky
7.
September
2020
Z M L U V A č. 147218 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147218 08U06
55 000,00 € Environmentálny fond Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
7.
September
2020
Z M L U V A č. 145289 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145289 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Ivanka pri Nitre
7.
September
2020
Z M L U V A č. 146338 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146338 08U02
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Suché
7.
September
2020
Z M L U V A č. 144706 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144706 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Brezina
7.
September
2020
Z M L U V A č. 146675 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146675 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Trenčiansky samosprávny kraj
7.
September
2020
Z M L U V A č. 144579 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144579 08U02
Doplnená
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Vojany
7.
September
2020
Z M L U V A č. 144561 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144561 08U01
50 000,00 € Environmentálny fond Mesto Dudince
7.
September
2020
Z M L U V A č. 144454 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144454 08U01
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Červenica pri Sabinove
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146666 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146666 08U02
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Zavar
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145265 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145265 08U01
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Liptovská Kokava