Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3252023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jaromír Herák
4. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3262023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Maria Katarzyna Las
4. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3232023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Katarína Rojková
4. December 2023
Dohoda o skončení podnájmu nebytových priestorov
2023 67
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Svet dezertov s.r.o.
4. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3242023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Viola Heráková
21. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3222023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Katarína Juríková
21. November 2023
Nájomná zmluva na byt
3212023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Roman Kuvik
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3162023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Janka Svoradová
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3202023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zuzana Šipková
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3092023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zuzana Sadloňová
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3082023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ľuboš Kolník
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3022023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Tanya Gelina
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3032023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Natália Heráková
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3042023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Šišovská
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3182023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lucia Tartaľ Lehocká
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3012023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Štefan Mazini
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3052023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ing. Pavol Mihálik
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3072023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Marcela Smolinská
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3142023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Veronika Barátová
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3132023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. PhDr. Patrícia Maráková