Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve - VS Veľké Kozmálovce, odstraňovanie kalov a sedimentov zo zdrže vodnej stavby - zmena spôsobu ukladania vyťažených a spracovaných kalov a sedimentov a súvisiace zníženie ceny
1832/2019-PR
-390 000,00 € Združenie Kozmálovce - FERRMONT - PLOSAB; vedúci člen združenia FERRMONT, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11. December 2013
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0957/2012 zo dňa 8.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0865/2013
-370 000,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Október 2021
Výpoveď zmluvy o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
ZM1000134_3
-337 786,49 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
5. Október 2022
Dodatok č. 16 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0228 pre D3 Svrčinovec - Skalité
DZM/2013/0228/0016
-331 009,26 € Združenie D3 Svrčinovec - Skalité (vedúci člen: Váhostav SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9. Apríl 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2011/0332 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - R4 Prešov - severný obchvat, DSP, DP
DZM/2011/0332/0002
-317 815,45 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. November 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2019/0299 - Vybavenie diaľnice D2 predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule
DZM/2019/0299/0002
-293 143,68 € BETAMONT s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. December 2017
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0001/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
1044/2017
-253 736,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2022/0088 na monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala
DZM/2022/0088/0001
-243 664,80 € HBH Projekt spol. s.r.o./HBH Projekt spol. s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. Február 2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní dátovej elektronickej komunikácie číslo: 0120070591 v znení jej dodatkov
SM0020001110_7
-241 648,01 € Slovak Telekom, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
18. December 2017
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0017/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
1026/2017
-241 270,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Júl 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0150/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0505/2015
-224 218,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. December 2014
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0203/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0731/2014
-206 985,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Január 2018
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 19.6.2002 v znení jej dodatkov
ZM1000036_3
-199 764,00 € Sepia Systems, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20. Júl 2016
Dodatok č. 10 k zmluve č. 0001/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0464/2016
-191 693,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Júl 2014
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0219/2014 zo dňa 8.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0477/2014
-183 321,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Marec 2019
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z20196278_Z
ZM00000900_1
-181 799,99 € AUTOPOLIS, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Október 2020
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0742/2020
-170 750,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. September 2016
Dodatok č.3 k zmluve
ZM1000007_3
-169 441,92 € OSOP, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0201/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0419/2014
-157 851,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. November 2013
Pokyn na zmenu č. 31 k ZM/2011/0261
PZ/2011/0261/0031
-147 034,53 € Združenie Jánovce - Jablonov Národná diaľničná spoločnosť, a.s.