Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2011/0436 pre R2 Zvolen západ - Zvolen východ, podrobný hydrogeologický prieskum
DZM/2011/0436/0002
-44 303,73 € HydroGEP, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0021/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0244/2017
-44 045,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0020/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0243/2017
-43 843,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0804/2023
-43 555,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0276/2021
-42 721,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0275/2021
-42 721,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. August 2013
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
027/BP/040313/D01
-42 373,13 € B.I.B., spol. s r.o. Žilinská teplárenská, a.s.
20. September 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZML/434/2010 - D1 Sverepec - Vrtižer, I.úsek, II.etapa
DZM/0434/2010/0003
-42 119,35 € Združenie HASTRA - Diaľničné stredisko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0281/2021
-41 626,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2022/0300 na monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, biota
DZM/2022/0300/0001
-41 423,86 € FIXGEN s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0016/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0205/2017
-41 367,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. August 2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0162/2018
0748/2018
-39 325,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 872/C410/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2013
1666/C410/2013
-38 000,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0215/2020
-37 350,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Jún 2013
Výpoveď Zmluvy o poskytovaní pozáručného servisu č. 1/2010-08-13
SM0010006476_1
-36 949,50 € CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Júl 2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0017/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0453/2017
-36 456,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. August 2021
Dodatok č. 4 k Zmluve č. ZM/2019/0047 na vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenia 8a po vypracovaní DÚR, DSP, Oznámenia 8a po vypracovaní DP, výkon Ad a výkon KD pre stavbu R3 Krupina
DZM/2019/0047/0004
-34 704,35 € Združenie R3 Krupina obchvat (vedúci člen: DOPRAVOPROJEKT, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1015/2011 zo dňa 23.12.2011 poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0078/2012
-33 735,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. December 2015
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0172/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
1050/2015
-33 596,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z váhu, I. etapa" - zmena zakladania stavebného objektu SO 03.01
299/2020-BA
-33 541,54 € Združenie TuCon-VÁHOSTAV-SK, Klátovské rameno; Vedúci člen: TuCon, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik