Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2012
DODATOK č .1 k zmluve o dielo číslo :1/INV/2010 (č. 30-1118 10)
DODATOK č .1 k zmluve o dielo číslo :1/INV/2010 (č. 30-1118 10)
-20 320,53 € I.K.M. REALITY- STAVING Technický Skúšobný Ústav Piešťany š.p.
2. Jún 2017
Dodatok č.1 - Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201718721_Z
ZM2014182_1
-20 280,00 € MSD Company, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11. Jún 2013
Výpoveď zmluvy
ZM1000334_1
-19 916,35 € SLOVGRAM Rozhlas a televízia Slovenska
26. Jún 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0180/2015 zo dňa 11.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0415/2015
-19 715,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Január 2016
Pokyn na zmenu č. 1 k ZM/2013/0456 - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
PZ/2013/0456/0001
-19 572,34 € Združenie Ovčiarsko (vedúci člen: Doprastav, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0213/2014 zo dňa 09.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0415/2014
-19 130,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0751/2020
-18 599,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0014/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0242/2017
-18 535,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. November 2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0180/2015 zo dňa 11.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0867/2015
-18 450,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Január 2023
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 9FO/9D/2022 ( služby )
ZML_347/2022
-18 253,70 € Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. Mesto Myjava
5. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0204/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0427/2014
-18 060,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Júl 2017
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č.Z201723336_Z
ZM2014573_1
-17 988,00 € PROCESS TECHNIK s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. December 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2019/0312 na monitoring vplyvov R4 Prešov - severný obchvat na životné prostredie - ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, povrchová a podzemná voda, biota počas výstavby a počas prevádzky
DZM/2019/0312/0001
-17 836,00 € AQUATEST a.s./AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. Máj 2015
Pokyn na zmenu č. 55 k ZM/2011/0261 - D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
PZ/2011/0261/0055
-17 122,66 € Združenie Jánovce - Jablonov (vedúci člen: VÁHOSTAV - SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. November 2018
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. ZM/2014/0231 - Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša
DZM/2014/0231/0007
-16 529,46 € Chemkosatv IS, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. Október 2020
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0748/2020
-15 921,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2017
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0021/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0536/2017
-15 763,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2013
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0956/2012 zo dňa 8.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0615/2013
-15 655,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Máj 2015
Dodatok ku Kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku KZ 1100027274/2013/5400/007
-15 402,10 € ELEKTRON-ETTO, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
21. December 2020
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0944/2020
-15 218,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR