Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
December
2020
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0944/2020
-15 218,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 80/2019/HYD
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 80/2019/HYD
-14 910,90 € Podnik živočíšnej výroby a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
31.
August
2016
Dodatok č. 10 k zmluve č. 0002/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0590/2016
-14 777,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0753/2020
-14 479,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0277/2021
-14 471,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Máj
2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0274/2021
-13 984,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
September
2013
Dodatok č. 9 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010001709_10
-13 949,62 € Towercom, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0280/2021
-13 881,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
Január
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2016/0350 na vypracovanie správy o hodnotení stavby R4 Svidník - Kapušany, DSZ, DÚR, Oznámenie 8A po vypracovaní DÚR R4 Lipníky - Kapušany, R4 Giraltovce - Kuková a R4 Rakovčík - Radoma
DZM/2016/0350/0003
-13 807,70 € Združenie R4 Svidník - Kapušany (vedúci člen: Alfa 04 a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
Marec
2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0513-PRB-2009 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0513-PRB-2009
-13 795,00 € Obec Ladce Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28.
August
2014
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0204/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0591/2014
-13 677,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/335/2019
1166/2019-D1
-13 461,49 € Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0203/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0421/2014
-13 460,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.
Apríl
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0018/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0209/2017
-13 198,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Apríl
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0015/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0245/2017
-13 148,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1.
August
2013
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0950/2012 zo dňa 9.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0537/2013
-13 036,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0210/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0423/2014
-13 036,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
August
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo "II. Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2" - zmena rozpočtu
761/2022-KE
-13 033,04 € Skupina dodávateľov STRABAG s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
November
2015
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0166/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0866/2015
-13 020,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
Máj
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0226/2020
-12 967,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »