Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0216/2020
-48 479,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. August 2020
Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo č. ZM/2011/0435 - D1 Dubná Skala - Turany
DZM/2011/0435/0010
-47 148,75 € VÁHOSTAV - SK, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4. Január 2023
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 7FO/7D/2022
ZML_346/2022
-47 000,00 € Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. Mesto Myjava
23. Február 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky a daňového a účtovného poradenstva
SM0010006590_1
-46 440,00 € BDR, spol. s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0610/2023
-45 435,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Január 2016
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí služieb na zabezpečenie prevádzky rozhlasového vysielania
ZM1000093_8
-45 338,33 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Jún 2013
Dodatok č. 5 - Dohoda o skončení platnosti k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.5.2009
ZM1000100_5
-45 279,65 € Rozhlas a televízia Slovenska Ľubomír Siska L.S.I.
9. Apríl 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2011/0436 pre R2 Zvolen západ - Zvolen východ, podrobný hydrogeologický prieskum
DZM/2011/0436/0002
-44 303,73 € HydroGEP, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0021/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0244/2017
-44 045,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0020/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0243/2017
-43 843,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0276/2021
-42 721,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0275/2021
-42 721,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. August 2013
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
027/BP/040313/D01
-42 373,13 € B.I.B., spol. s r.o. Žilinská teplárenská, a.s.
20. September 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZML/434/2010 - D1 Sverepec - Vrtižer, I.úsek, II.etapa
DZM/0434/2010/0003
-42 119,35 € Združenie HASTRA - Diaľničné stredisko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0281/2021
-41 626,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2022/0300 na monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, biota
DZM/2022/0300/0001
-41 423,86 € FIXGEN s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0016/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0205/2017
-41 367,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. August 2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0162/2018
0748/2018
-39 325,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 872/C410/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2013
1666/C410/2013
-38 000,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0215/2020
-37 350,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR