Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Október
2013
Dodatokč.1 k zmluve o dielo
082/KL/020813/D01
-7 928,40 € IPECON,s.r.o. Žilinská teplárenská, a.s.
13.
Júl
2015
Pokyn na zmenu č. 4 k Zmluva o dielo č. ZM/2012/0245 - R1 SSÚR Nová Baňa
PZ/2012/0245/0004
-7 711,66 € HASTRA spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5.
Apríl
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0007/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0208/2017
-7 665,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0283/2021
-7 549,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
Júl
2013
Dodatok č. 3 Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.11.2007
ZM1000113_3
-7 395,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Eduard Voltmann
17.
Október
2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0042 - Oprava mosta ev. č. R1-117 nad ŽSR, Nitra
DZM/2013/0042/0001
-7 389,43 € Hydroservice, spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
December
2011
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0119/2011 zo dňa 21.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
1001/2011
-7 252,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
Apríl
2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci pri zaznemenávaní a vysielaní kultúrneho podujatia
ZM2023402_1
-7 000,00 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Jún
2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce" - zmena rozpočtu v časti Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, 4. úsek
515/2020-BB
-6 970,81 € Skupina dodávateľov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
December
2013
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0941/2012 zo dňa 8.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
0917/2013
-6 960,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0212/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0414/2014
-6 875,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Apríl
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0225/2020
-6 768,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
September
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2019/0324 na vypracovanie DÚR v podrobnosti DSP vrátane DSZ, DP, AD, KD pre stavbu: Hasičská stanica Prešov - Vydumanec
DZM/2019/0324/0003
-6 630,00 € Skupina dodávateľov HS_PREŠOV-VYDUMANEC-PD (vedúci člen: PROMA, s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
Jún
2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
859371-129/2019/SM-Vi ZO DŇA 15.10.2019
-6 611,76 € Železnice Slovenskej republiky ELBEK, s.r.o.
22.
November
2013
Pokyn na zmenu č. 1 k ZM/2013/0052
PZ/2013/0052/0001
-6 507,82 € EUROVIA SK Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13.
Marec
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2019/0255 na vypracovanie DÚR, 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DRS, 8a po DSP, dSZ, DP, výkon AD a KD pre stavbu: Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto
DZM/2019/0255/0001
-6 371,50 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
December
2014
Zníženie výšky finančného príspevku
1009/D170/2014
-6 240,00 € Spišská RRA Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14.
Jún
2018
Dodatok č. 2 Výpoveď k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM1003469_2
-6 172,20 € Rozhlas a televízia Slovenska FIXA s.r.o.
26.
Jún
2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0148/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0425/2015
-6 125,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.
Apríl
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0005/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0206/2017
-5 978,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »