Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
December
2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1615/2510/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
1674/C410/2013
-58 658,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19.
November
2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0214 - Zosilnenie vozovky privádzača D1 v úseku Prešov - križovatka D1 Haniska
DZM/2013/0214/0001
-58 412,12 € Inžinierske stavby, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
December
2017
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0023/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
1022/2017
-58 321,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Jún
2017
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0002/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0419/2017
-57 266,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Jún
2017
Odstúpenie od Rámcovej dohody č. Z201713662_Z
ZM2014022_1
-56 400,00 € Sokol trade spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30.
Október
2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0771/2013
-55 630,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Júl
2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0159/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0510/2015
-55 089,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3.
Február
2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1016/2011 zo dňa 21.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0034/2012
-52 442,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
December
2016
Dodatok č. 1
ZM2010918_1
-52 293,60 € New Hattrick s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
December
2020
Dodatok č. 11 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0939/2020
-50 953,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Apríl
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0216/2020
-48 479,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
August
2020
Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo č. ZM/2011/0435 - D1 Dubná Skala - Turany
DZM/2011/0435/0010
-47 148,75 € VÁHOSTAV - SK, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Február
2012
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky a daňového a účtovného poradenstva
SM0010006590_1
-46 440,00 € BDR, spol. s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
29.
Január
2016
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí služieb na zabezpečenie prevádzky rozhlasového vysielania
ZM1000093_8
-45 338,33 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Jún
2013
Dodatok č. 5 - Dohoda o skončení platnosti k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.5.2009
ZM1000100_5
-45 279,65 € Rozhlas a televízia Slovenska Ľubomír Siska L.S.I.
9.
Apríl
2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2011/0436 pre R2 Zvolen západ - Zvolen východ, podrobný hydrogeologický prieskum
DZM/2011/0436/0002
-44 303,73 € HydroGEP, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
Apríl
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0021/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0244/2017
-44 045,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Apríl
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0020/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0243/2017
-43 843,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0276/2021
-42 721,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0275/2021
-42 721,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »