Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
September
2015
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0180/2015 zo dňa 11.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0664/2015
-5 976,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Apríl
2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0148/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0269/2015
-5 759,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Február
2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
842320-188/2018/SM-Kb v zmysle Dodatku č. 1
-5 555,50 € Železnice Slovenskej republiky DEVELOPMENTRAVEL, s.r.o.
27.
August
2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0557/2020
-5 500,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31.
August
2016
Dodatok č. 6 k zmluve č. 1070/2015 zo dňa 29.12.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0597/2016
-5 110,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0284/2021
-4 971,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0285/2021
-4 963,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3.
Február
2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1034/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0035/2012
-4 786,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
August
2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0174/2018
0758/2018
-4 784,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
August
2015
Dodatok č. 12 k Zmluve o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác
H112/02a_12
-4 782,84 € Blitz Blank Facility Services s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30.
Apríl
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0227/2020
-4 547,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
August
2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0558/2020
-4 394,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
December
2011
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
1023/2011
-4 336,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Január
2012
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
111/2011/TnUAD
-4 336,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14.
Október
2013
Dodatok č. 27 k Dohode o zriadení výučbových základní pre letný semester akademického roka 2012/2013 - zúčtovanie
UPJŠ - 416/2013
-4 298,00 € Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18.
Máj
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo - "Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa" - zmena rozpočtu
359/2021-BA
-4 152,51 € Združenie TuCon-VÁHOSTAV-SK, Klátovské rameno; Vedúci člen: TuCon, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Júl
2019
Dohoda o ukončení zmluvy o zriadení vecného bremena
815 691 002-1-2018-DUZVB
-4 128,00 € Železnice Slovenskej republiky TSN Steel, s.r.o.
5.
Apríl
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0006/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0207/2017
-4 115,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0205/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0422/2014
-4 031,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
Máj
2019
Dodatok č.2 k zmluve č. 0138/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
0311/2019
-3 976,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »