Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy OPVaV/11/2013
0417/2013-D1
44 222 323,06 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071A172 zo dňa 4. marca 2016
2016080164
44 121 986,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
15. Marec 2016
Zmluva o nenávratný finančný príspevok č. Z311071A172 zo dňa 4.3.2016
SITB_ZM_Z311071A172_2016
Doplnená
44 121 986,08 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
7. December 2016
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071A172 zo dňa 4. marca 2016
98/2016
44 121 986,08 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)
1. Jún 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071A172 zo dňa 04.marca 2016
148/2017
44 121 986,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu )
24. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt: ,,DPB, obnova vozového parku električiek v Bratislave - opcia na 15 ks jednosmerných električiek"
171/A820/2016
44 100 204,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza"
215/A800/2016
44 070 600,52 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. Jún 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt R2 Zvolen, východ - Pstruša, II. fáza
ZM/2016/0246
44 070 600,52 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. Marec 2021
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071T480
217/2021
44 046 235,23 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
5. November 2021
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071T480
1339/2021
44 046 235,23 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministestvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
11. November 2015
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/34/2013
0214/2013-D5
43 999 014,95 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Apríl 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. OPV/34/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0214/2013-D3
43 999 014,95 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. September 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. OPV/34/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0214/2013-D2
43 999 014,95 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. November 2015
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0214/2013-D6
43 999 014,95 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - č. zmluvy OPV/34/2013
0214/2013
43 999 015,00 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Február 2014
Dodatok č.1 k zmluve č. OPV/34/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0214/2013-D1
43 999 014,95 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Október 2015
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0214/2013-D4
43 999 014,95 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Október 2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0809/2013 zo dňa 19. 11. 2013
0738/2015
43 996 832,40 € DWC Slovakia a.s. ; DATALAN a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí NFP Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva
154/1.2 MP/2014
Doplnená
43 925 609,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
25. Január 2024
Poistná zmluva
INE_006/2024
43 896 553,19 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves