Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2018
Dodatok č. 829/CC/17-D5 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D5 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
47 423 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
7. September 2015
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013004501
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013004501
46 827 185,26 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7. September 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013004501
46 827 185,26 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. December 2021
Dodatok číslo 8 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR–5000 zo dňa 14.12.2020
433/2020/MPRVSR–5000/D8
46 689 746,85 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. December 2021
Dodatok číslo 8 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR-5000 zo dňa 14.12.2020
2497/2021/NPPC
46 689 746,85 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
25. Január 2022
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2022
0063/2022
46 605 514,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Január 2022
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2022
0063/2022 (TUKE-1/2022-DOT)
46 605 514,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
20. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní prepravných služieb vo verejnom záujme pre prevádzkovú oblasť Rimavská Sobota
1348/2022/OVD
46 574 074,60 € Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s. Banskobystrický samosprávny kraj
11. August 2021
Zmluva o NFP pre projekt "DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave - 3. etapa"
414/AE00/2021
46 550 000,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - prenos obsahovej služby
ZM1008626
46 536 336,00 € Towercom, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
17. Jún 2015
Zmluva o dodávke software
2015167202
46 524 384,90 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Ministerstvo financií SR
31. Marec 2014
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
2014104164
46 496 459,03 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
5. Jún 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311011A952
46 451 636,97 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2017
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia
218/AE00/2017
46 451 636,97 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. September 2014
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
SITB_D06_DZ211101200130107_2014
46 440 142,00 € Ministerstvo vnútra – SITB Úrad vlády Slovenskej republiky
28. August 2014
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
2014222001
46 440 142,17 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
30. Október 2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
134/1.2 MP/2012
46 437 925,68 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23. Júl 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
134/1.2 MP/2012
46 437 925,68 € Trenčianské vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
24. September 2016
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na realizáciu akcie: Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
01/2016
Doplnená
46 434 000,00 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o.
30. December 2014
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
2014380164
46 414 971,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky