Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. OAKZ Z-310031BKG2, názov projektu: „Manažment mimoriadnych udalostí počas pandémie spôsobenej vírusom SARS-COV-2 so zameraním na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 a zníženie negatívnych dopadov na zdravie obyvateľstva a zdra
OAKZ Z-310031BKG2
Doplnená
48 321 756,90 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
3. November 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: OAKZ Z-310031BKG2
1919/2021
Doplnená
36 246 757,42 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
10. December 2012
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2013 z Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi uzatvorená v zmysle zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom
Z30000170
48 249 830,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
11. Jún 2018
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku , č. zmluvy Z311071M898
2018/073
48 184 180,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
26. Február 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071M898 zo dňa 23. februára 2018
60/2018
Doplnená
48 184 180,74 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií Slovenskej republiky
6. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z311071M898
2018/021
Doplnená
27 595 008,84 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo financií SR
20. November 2013
Zmluva uzavretá podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
0809/2013
47 976 000,00 € DWC Slovakia a.s. ; DATALAN a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Júl 2020
Dodatok č. 829/CC/17-D10 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
829/CC/17-D10
47 833 656,40 € Slovenská sporiteľňa,a.s Martinská teplárenská, a.s.
29. September 2020
Dodatok č. 829/CC/17-D11 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D11 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
47 833 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
12. November 2021
Zmluva o financovaní
11/2021
47 800 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štátny fond rozvoja bývania
11. November 2021
Zmluva o financovaní č. 1127/2021
1127/2021
47 800 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štátnym fondom rozvoja bývania
10. Apríl 2024
Dodatok č. 4
019/20/02/04
47 564 300,00 € NATUR-PACK a.s. Mesto Senec
20. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní prepravných služieb vo verejnom záujme pre prevádzkovú oblasť Lučenec
1355/2022/OVD
47 457 809,90 € Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s. Banskobystrický samosprávny kraj
17. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu "Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Nové Zámky"
341/AE00/2019
47 437 408,18 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
16. Január 2019
Dodatok č. 829/CC/17-D6 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D6 k Zmluve o úvere č.829/CC/17
47 423 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
24. September 2019
Dodatok č. 829/CC/17-D8 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D8
47 423 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
25. November 2019
Dodatok č. 829/CC/17-D9 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D9
47 423 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
9. November 2018
Dodatok č. 829/CC/17-D5 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D5 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
47 423 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
7. September 2015
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013004501
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013004501
46 827 185,26 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7. September 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013004501
46 827 185,26 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR