Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2015
DODATOK č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
2015372164
46 412 872,87 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
26. Október 2015
DODATOK č. 9 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
2015327164
46 412 872,87 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
28. Október 2015
Dodatok č. 9 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001301 zo dňa 8. marca 2010
SITB_D09_DZ211101200130110_2015
46 412 872,87 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra SR
2. December 2015
Dodatok č. 10 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001301 zo dňa 8.marca 2010
SITB_D10_DZ211101200130111_2015
46 412 872,87 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
16. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDV SR pre ŽSR na projekty modernizácie a rozvoja železničnej dopravnej cesty
121/AD00/2018
46 220 000,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19. December 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDV SR
121/AD00/2018
Doplnená
65 821 895,60 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
14. August 2015
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012004601 zo dňa 18. novembra 2013
2015243164
45 997 658,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Úrad vlády Slovenskej republiky
23. Október 2013
Zmluva o partnerstve
0755/2013
45 996 706,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Máj 2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004601 zo dňa 18. novembra 2013
2015143164
45 996 706,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad vlády Slovenskej republiky
13. November 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 161/AD00/2020
1049/AD00/2020
45 978 000,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18. November 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0807/2013
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Február 2014
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012004601 zo dňa 18. novembra 2013
2014042164
45 932 803,30 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Úrad vlády Slovenskej republiky
10. Jún 2014
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012004601 zo dňa 18. novembra 2013
2014160164
45 932 803,30 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Úrad vlády Slovenskej republiky
19. September 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004601
0602/2014
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky; Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. September 2014
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004601
0437/2014
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky; Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Máj 2015
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. Z2111012004601 zo dňa 18.novembra.2013
0328/2015
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. November 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012004601 zo dňa 18.novembra 2013
2013183164
45 932 803,30 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Úrad vlády Slovenskej republiky
21. Jún 2024
Areál športu Pucov
03/2024
45 916 472,00 € P.S. INVEST, s.r.o. Obec Pucov
29. December 2022
Zmluva o dielo
Z22/099
Doplnená
64 556 554,76 € HOCHTIEF SK, s.r.o. , HOCHTIEF CZ a.s., VIAKORP, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
7. November 2013
ZMLUVA O DODÁVKE A IMPLEMENTÁCII INFORMAČNÉHO SYSTÉMU DCOM
ZL-2013-18/OPIS
Doplnená
45 869 767,34 € PosAm, spol. s r.o. - DATALAN, a.s. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR