Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BKP3-221-67 zo dňa 23.6.2022
394/2024
301 552,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Prečín
26. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Y479-11-44 zo dňa 7.9.2020
395/2024
5 819 784,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
26. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AFR9-11-44 zo dňa 19.11.2020
396/2024
5 219 112,33 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
26. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BHY3-74-73
397/2024
2 482 770,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Vajnory
26. Február 2024
Dohoda o kompetenčnom vzdelávaní
371/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Marián Jaššo
23. Február 2024
DODATOK Č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ARF8-11-44 zo dňa 06.07.2021
382/2024
2 367 163,83 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
23. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BWT6-73-87 zo dňa 13.12.2022
383/2024
211 157,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CFD8-221-94
384/2024
1 599 123,61 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Stupava
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D1-302071CQK8-76-98
385/2024
41 796,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Vrútky
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CVR1-76-80
386/2024
14 850,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Jelšava
23. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BND5-72-74 zo dňa 28.9.2022
387/2024
342 187,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trenčín
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CPT4-76-98
388/2024
106 098,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Košice-Staré Mesto
23. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W785-221-35
389/2024
237 742,29 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Sliač
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K423-222-13 zo dňa 18.11.2019
390/2024
160 067,21 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
23. Február 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. č. IROP-Z-302011Q672-122-15 zo dňa 21.09.2020
391/2024
406 591,30 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Turzovka
23. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CTX9-76-98 zo dňa 11.4.2023
392/2024
5 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Rimavské Janovce
22. Február 2024
DOHODA O SPLÁTKACH
133/2024
2 918,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dolný Vadičov
22. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CHF7 zo dňa 09.03.2023
267/2024
445 575,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nové Mesto nad Váhom
22. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVJ4-76-98 zo dňa 16.6.2023
373/2024
180 288,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CLU8 zo dňa 25.4.2023
210/2024
141 984,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Brezno