Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
89/2018
0,00 € Ing. Martin Voda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
29. Október 2018
Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávanie pozáručného servisu k programom po uplynutí záručnej doby.
Zmluva č. 80/2018
5 978,40 € Q - BG spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. September 2018
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok
Zmluva č. 77/2018
158,00 € Vema, s. r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Júl 2018
ZMLUVA O DIELO - Výmena kobercov a maľovanie
Zmluva č. 76/2018
14 838,00 € Klučka Marián Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12. Jún 2018
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
71/2018
5 760,00 € Datasoft Consulting s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. Jún 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
67/2018
0,00 € Ing. Dušan Fabian Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. Jún 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
68/2018
0,00 € Ing. Pavol Martonka Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. Jún 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
69/2018
0,00 € Ing. Roman Žitňan Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. Jún 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
70/2018
0,00 € Ing. Richard Johan Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Máj 2018
Zmluva o upratovacích prácach
59/2018
11 616,62 € IB Rein s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
60/2018
0,00 € Ing. Iveta Tabačková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
61/2018
Doplnená
0,00 € Ing. Jaroslav Gardlík Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
62/2018
0,00 € Ing. Marián Hulla Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
63/2018
0,00 € Ing. Michaela Uríčková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
64/2018
0,00 € Martina Zábojníková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
65/2018
0,00 € Ing. Ivana Pálešová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
66/2018
0,00 € Mgr. Soňa Mišutová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. Máj 2018
Dohoda o prevode práv a povinností
58/2018
360,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
Dohoda č. 57/2018
0,00 € Ing. Janka Pišková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
15. Máj 2018
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
26/2018
4 248,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví