Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2018
Zmluva č.:114500382 o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
55/2018
188,27 € SATRO s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
56/2018
0,00 € Ing. Oľga Leitgebová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
49/2018
0,00 € Ing. Ladislav Hána Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
50/2018
0,00 € Ing. Ivan Jasenák Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
51/2018
0,00 € Mgr. Erik Jančík Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
52/2018
0,00 € Mgr. František Grácz Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
53/2018
0,00 € Ing. Ondrej Sirotek Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
54/2018
0,00 € Ing. Radoslav Igaz Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
41/2018
0,00 € Ing. Slávka Jánošíková, PhD. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
42/2018
0,00 € Ing. Iveta Záborská Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
43/2018
0,00 € Ing. Richard Ružička Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
44/2018
0,00 € Ing. Peter Ďuračka Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
45/2018
Doplnená
0,00 € Ing. Tomáš Grenuš Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
46/2018
Doplnená
0,00 € Ing. Marián Parkányi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
47/2018
0,00 € Katarína Liptáková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
48/2018
0,00 € Mgr. Agáta Zimanová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
30/2018
0,00 € Mgr. Pavol Chropovský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
31/2018
0,00 € Ing. Jarmila Bartošová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
32/2018
0,00 € JUDr. Oliver Púček Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
33/2018
0,00 € Ing. Anna Janíčková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví