Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2019
Rekonštrukcia klimatizačných jednotiek a profilaktickú údržbu systému
38/2019
19 536,60 € MS SERVIS s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. November 2019
Zmluva o dielo - Výmena kobercov
35/2019
8 908,50 € Jozef Civáň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Október 2019
Krátkodobé cestovné poistenie (poi
34/2019
6,53 € Generali Poisťovňa, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
15. August 2019
Zmluva o dielo č. 27/2019
27/2019
8 534,40 € Data Security Consulting, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
15. August 2019
Zmluva o dielo č. 28/20019
28/2019
28 684,80 € eDevelopment s.r.o Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí technickej služby
23/2019
1 246,00 € SATELSEC, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
22/2019
612,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
21/2019
46 656,00 € SEHOS PLUS s. r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
29. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby
15/2019
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Máj 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
18/2019
0,00 € Mgr. Mária Bronišová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Máj 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
19/2019
0,00 € Ing. Peter Kovár Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Máj 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
20/2019
0,00 € Mgr. Martin Bojčev Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17. Apríl 2019
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 002/2019
11/2019
1 375,00 € DEL - INVEST, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17. Apríl 2019
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 001/2019
12/2019
1 375,00 € PCP Invest, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17. Apríl 2019
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 004/2019
13/2019
1 375,00 € FARNA, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17. Apríl 2019
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 003/2019
14/2019
1 375,00 € KMHT, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
10/2019
18 756,80 € 3J s. r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Apríl 2019
Zmluva o údržbe výpočtovej a kancelárskej techniky
08/2019
18 000,00 € GRIPEX s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. Marec 2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV č.: 201905246
09/2019
68,80 € Disig, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Marec 2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚRSO
04/2019
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví