Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2019
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov
03/2019
5 904,00 € ISIT Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
16. Január 2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
02/2019
Doplnená
0,00 € Mgr. Monika Babejová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Január 2019
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
01/2019
Doplnená
534,00 € SATRO s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Január 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018/ÚRSO
1/2018/URSO_d2
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. December 2018
Kolektívna zmluva na roky 2019 - 2020
Zmluva č. 107/2018
0,00 € Odborová organizácia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. December 2018
Dodatok č. 4 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080083645
8080083645_d4
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. December 2018
Dodatok č. 3 k Flotilovej poistnej zmluve pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO č.: 7710001871
7710001871_d3
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17. December 2018
Zmluva o technickej starostlivosti o IT infraštruktúru
Zmluva č. 105/2018
14 400,00 € SMJ s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12. December 2018
ZMLUVA O ÚDRŽBE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Zmluva č. 100/2018
17 998,00 € H.O.P. s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. November 2018
Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
99/2018
17 982,00 € eDevelopment, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. November 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018/ÚRSO
Z1800208
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. November 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
98/2018
0,00 € Mgr. Monika Pôbišová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. November 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
96/2018
0,00 € Ing. Lucia Ryjáček Rybnikárová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. November 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
90/2018
0,00 € Ing. Patrik Šlosár Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. November 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
91/2018
0,00 € Ing. Mgr. Ivana Podhradská Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. November 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
92/2018
0,00 € Ing. Jana Moravčíková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. November 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
93/2018
0,00 € Ing. Marián Paciga Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. November 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
94/2018
0,00 € Ing. Viktor Dózsa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. November 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
95/2018
0,00 € Mgr. Peter Vágó Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
13. November 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
88/2018
0,00 € Mgr. Veronika Rafajová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví