Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2021
Zmluva o budúcej zmluve o nájme
31/2021
0,00 € OMNIA 2000 a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. December 2021
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
26/2021
30 000,00 € eDevelopment s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. November 2021
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 01/2021
29/2021
5 000,00 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. November 2021
Dohoda o pridelení a používaní SMV na služobné účely
27/2021
0,00 € Ing. Radoslav Kasander Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. November 2021
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 23/2021
23/2021_ukoncenie
0,00 € ius aegis s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
26. Október 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
23/2021
51 000,00 € ius aegis s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Október 2021
Dohoda o pridelení a používaní SMV na služobné účely
21/2021
0,00 € Ing. Martin Lepieš Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. August 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
18/2021
Doplnená
4 200,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. Júl 2021
Dohoda o pridelení a používaní SMV na služobné účely
17/2021
0,00 € Bc. Ingrid Šramelová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17. Jún 2021
KÚPNA ZMLUVA O PREVODE HNUTEĽNEJ VECI
14/2021
1 500,00 € Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Rosolanka
1. Jún 2021
DODATOK č. 8 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1548/2007
74/2007_d8
0,00 € INTRADE RE, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
31. Máj 2021
Kolektívna zmluva ne rok 2021
13/2021
0,00 € Odborová organizácia ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
18. Máj 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
11/2021
0,00 € Ing. Iveta Tabačková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
18. Máj 2021
Dohoda o pridelení a používaní SMV na služobné účely
12/2021
0,00 € Mgr. Monika Babejová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Apríl 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
09/2021
0,00 € Mgr. Milan Cigáň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Apríl 2021
KÚPNA ZMLUVA O PREVODE HNUTEĽNEJ VECI
08/2021
1 100,00 € Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Andrea Bajcárová
13. Apríl 2021
KÚPNA ZMLUVA O PREVODE HNUTEĽNEJ VECI
06/2021
1 950,00 € Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Rosolanka
30. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu č. SITB-OSK-2021/001459-002
2/2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. Marec 2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚRSO
5/2021
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. Február 2021
DODATOK č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1548/2007
74/2007_d7
4 224,23 € INTRADE RE, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví