Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 846775003-2-2024-NZKN
846775003-2-2024-NZKN
1 200,00 € Železnice Slovenskej republiky MONSTERS FILMS s.r.o.
13. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
874604553-4-2013-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
13. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 810649274-2-2024-NZP
810649274-2-2024-NZP
714,70 € Železnice Slovenskej republiky Zuzana Vašeková
12. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 804274010-2-2021-DUNZ
804274010-2-2021-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Miroslav Šléz
12. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 836 044 013-1-2024-NZP
836 044 013-1-2024-NZP
265,60 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Gajdoš , Marcela Gajdošová r. Papcunová
12. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
12706/2024/5400/032
72 000,00 € Dräger Slovensko Železnice Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
12854/2024/5400/032
94 815,00 € DEC International s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866378-2-2024-NZKN
805866378-2-2024-NZKN
288,00 € Železnice Slovenskej republiky Miroslav Grisa - MODELY
12. Jún 2024
Zmluva o dielo
12810/2024/5400/032
21 384,00 € MOSTAS s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Zmluva o dielo
12813/2024/5400/032
32 880,00 € REMING CONSULT a.s. Železnice Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866382-2-2024-NZKN
805866382-2-2024-NZKN
50,00 € Železnice Slovenskej republiky Jiří Růčka
12. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866386-2-2024-NZKN
805866386-2-2024-NZKN
120,00 € Železnice Slovenskej republiky Barbora Lukáčová Vavrinčíková
12. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
808750 022-1-2024-BZVB
360,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Jozef Takáč
12. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866383-2-2024-NZKN
805866383-2-2024-NZKN
120,00 € Železnice Slovenskej republiky Locomotif design s.r.o.
12. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866384-2-2024-NZKN
805866384-2-2024-NZKN
50,00 € Železnice Slovenskej republiky Tau Tauri s.r.o.
12. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
821586009-2-2024
450,00 € Železnice Slovenskej republiky Miroslav Blažek, rod. Blažek a Simona Blažková, rod. Harasníková
12. Jún 2024
Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
O220-150/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Železnice Slovenskej republiky
11. Jún 2024
Kúpna zmluva
001-A16219-KZ/2024
107,17 € Lány s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 1284/PELaS/2024
1284/PELaS/2024
197 200,00 € JPRL s.r.o Železnice Slovenskej republiky
11. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
834408026-2-2024
3 300,00 € Železnice Slovenskej republiky Filip Lánik