Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_MU
Doplnená
1 403 109,00 € Slovenská akadémia vied Matematický ústav SAV, v. v. i.
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UH
Doplnená
1 083 085,26 € Slovenská akadémia vied Ústav hydrológie SA V, v. v. i.
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UI
Doplnená
2 261 399,36 € Slovenská akadémia vied Ústav infornatiky SAV, v. v. i.
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UM
Doplnená
1 401 367,50 € Slovenská akadémia vied Ústav merania SA V, v. v. i.
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UMMS
Doplnená
1 705 498,96 € Slovenská akadémia vied Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_USTARCH
Doplnená
1 136 552,67 € Slovenská akadémia vied Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.
17. Január 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230113_chernyak
0,00 € Slovenská akadémia vied Yury Chernyak
17. Január 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20230113_saly
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Šály Ondrej
16. Január 2023
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní služieb Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
72_2022_Z
0,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
16. Január 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230112_bublikov
0,00 € Slovenská akadémia vied Konstantin Bublikov
16. Január 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20230110_makovicky
0,00 € Slovenská akadémia vied lng. Makovický Peter, PhD.
16. Január 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230110_bielikova
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr. Olena Bielikova, PhD.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UGt
Doplnená
1 399 439,52 € Slovenská akadémia vied Ústav geotechniky SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UMV
Doplnená
2 814 018,34 € Slovenská akadémia vied Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UEF
Doplnená
3 379 202,06 € Slovenská akadémia vied Ústav experimentálnej fyziky SA V, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_AsU
Doplnená
1 626 190,82 € Slovenská akadémia vied Astronomický ústav SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_CEMEA
Doplnená
738 786,88 € Slovenská akadémia vied Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_CSC
Doplnená
5 315 156,90 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_ElU
Doplnená
2 586 500,66 € Slovenská akadémia vied Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UVZ
Doplnená
2 476 978,80 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi SA V, v. v. i.