Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
EIU_2024
Doplnená
2 728 199,00 € Slovenská akadémia vied Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
FyU_2024
Doplnená
2 878 214,46 € Slovenská akadémia vied Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
GgU_2024
Doplnená
998 502,06 € Slovenská akadémia vied Geografický ústav SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
MU_2024
Doplnená
1 499 979,35 € Slovenská akadémia vied Matematický ústav SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UEF_2024
Doplnená
3 549 822,81 € Slovenská akadémia vied Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UGt_2024
Doplnená
1 468 780,16 € Slovenská akadémia vied Ústav geotechniky SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UH_2024
Doplnená
1 150 197,78 € Slovenská akadémia vied Ústav hydrológie SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UI_2024
Doplnená
2 373 453,04 € Slovenská akadémia vied Ústav informatiky SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UM_2024
Doplnená
1 464 298,22 € Slovenská akadémia vied Ústav merania SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UMMS_2024
Doplnená
1 726 103,07 € Slovenská akadémia vied Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UMV_2024
Doplnená
3 023 081,41 € Slovenská akadémia vied Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
USTARCH_2024
Doplnená
1 181 190,65 € Slovenská akadémia vied Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UVZ_2024
Doplnená
2 655 072,80 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM1/2024-02
0,00 € PRAMAKO, s. r. o. Slovenská akadémia vied
23. Január 2024
Zmluva o nájme služobného bytu č. ZM1/2024-1
ZM1/2024-1
6 283,20 € Hana Plešková Slovenská akadémia vied
19. Január 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240117_khan
0,00 € Slovenská akadémia vied Muhammad Umair Khan
19. Január 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240116_pavlovic
0,00 € Slovenská akadémia vied MSc. Jelena Borislav Pavlovič
19. Január 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240117_hassan
0,00 € Slovenská akadémia vied Ahmed lbrahim Abdelhamid Hassan
12. Január 2024
DODATOKč.1
20240110_viziova_dodatok1
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Víziová Edina
12. Január 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240111_vijayan
0,00 € Slovenská akadémia vied Ardra Ajitha Vijayan