Centrálny register zmlúv

Archeologický ústav Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o vytvorení diela A.Bistáková23-Študijné zvesti 70/2023-2
ZOD-Bistáková
172,98 € PhDr. Alena Bistáková, PhD. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
6. December 2023
Zmluva o vytvorení diela D. Oravkinová - AVANS 2018
ZOD-Oravkinová
265,60 € Mgr. Dominika Oravkinová, PhD. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
6. December 2023
Zmluva o vytvorení diela K. Daňová-AVANS 2018
ZOD-Daňová
265,50 € PhDr. Klaudia Daňová, PhD. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
6. December 2023
Návrh poistnej zmluvy č.2409319524 - PZP Nissan Townstar
Návrh poistnej zmluvy č.2409319524 - PZP Nissan Townstar
157,61 € Generali Poisťovňa a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
6. December 2023
Návrh poistnej zmluvy č.2409319523 - Havarijné poistenie Nissan Towstar
Návrh poistnej zmluvy č.2409319523 - Havarijné poistenie Nissan Towstar
583,71 € Generali Poisťovňa a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
5. December 2023
Zmluva o dielo AÚ-Obec Cífer
Zmluva o dielo AÚ-Obec Cífer
25 125,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i. Obec Cífer
5. December 2023
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
ZOD 2023004
39 400,02 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i. Obec Cífer
4. December 2023
Zmluva o výpožičke - Ústav ekológie lesa SR
Zmluva o výpožičke - Ústav ekológie lesa SR
0,00 € Ústav ekológie lesa SR v.v.i. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
4. December 2023
Dohoda o urovnaní-Ústav ekológie lesa
Dohoda o urovnaní-Ústav ekológie lesa
1 198,74 € Ústav ekológie lesa SR v.v.i. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
4. December 2023
Zmluva o vytvorení diela - Březinová 2023-1
Zmluva o vytvorení diela - Březinová 2023-1
172,98 € Doc.PhDr.Gertrúda Březinová CSc. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
29. November 2023
Smlouva o koedici díla
Smlouva o koedici díla
0,00 € Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
12. September 2023
Zmluva o výpožičke AÚ SAV č. Dok 08/2023
Dok 08/2023
Doplnená
5 100,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i. Tribečské múzeum v Topoľčanoch
21. November 2023
Kúpna zmluva 2311060 - Nissan Townstar
Kúpna zmluva 2311060 - Nissan Townstar
26 330,00 € Albex Plus s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
21. November 2023
Zmluva o vedeckej spolupráci medzi Mariupolskou štátnou univerzitou-Ukrajina a Archeologickým ústavom SAV Nitra
Zmluva o vedeckej spolupráci medzi Mariupolskou štátnou univerzitou-Ukrajina a Archeologickým ústavom SAV Nitra
0,00 € Mariupolská štátna univerzita Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
13. November 2023
Návrh poistnej zmluvy č.2409288715 - PZP prívesný vozík
Návrh poistnej zmluvy č.2409288715 - PZP prívesný vozík
18,03 € Generali Poisťovňa a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
10. November 2023
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č.APVV-22-0151 SAV
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č.APVV-22-0151 SAV
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
3. November 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
09I03-03V02-00048/2023/VA
48 834,80 € Úrad vlády Slovenskej republiky Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
10. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy č.2409241835-Havarijné poistenie Dacia Jogger
Návrh poistnej zmluvy č.2409241835-Havarijné poistenie Dacia Jogger
417,47 € Generali Poisťovňa a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
10. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy č.3849305251 - PZP Dacia Jogger
Návrh poistnej zmluvy č.3849305251 - PZP Dacia Jogger
130,82 € Kooperatíva poisťovňa a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
6. Október 2023
Zmluva o výpožičke archeologických nálezov
Zmluva o výpožičke archeologických nálezov
0,00 € Pamiatkový úrad SR Archeologický ústav Slovenská akadémia vied