Centrálny register zmlúv

Archeologický ústav Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Dohoda č.SPOZ NR-93-1/2023 o poskytovaní energií a refundácií nákladov v objekte č.6, Nitra Zobor
Dohoda č.SPOZ NR-93-1/2023 o poskytovaní energií a refundácií nákladov v objekte č.6, Nitra Zobor
0,00 € Ministerstvo obrany SR Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
19. December 2023
Zmluva o výpožičke AÚ SAV č.Dok11/2023
Zmluva o výpožičke AÚ SAV č.Dok11/2023
0,00 € Obec Spišská Teplica Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
15. December 2023
Zmluva o výpožičke SNM-HM-ZOV-2023/3862 AÚ SAV č.DOK10/2023
Zmluva o výpožičke SNM-HM-ZOV-2023/3862 AÚ SAV č.DOK10/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
15. December 2023
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci-Instytut Archeologie a Etnologie Polskiej Akademii Nauk
0,00 € Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
14. December 2023
Zmluva o dielo č.987/2023
Zmluva o dielo č.987/2023
69 351,05 € Vachut stavebná spoločnosť s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
13. December 2023
Rámcová dohoda č. Z23/088
Rámcová dohoda č. Z23/088
1 289 666,66 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied Valaliky Industrial Park, s.r.o.
12. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci pri zabezpečení prevádzky automatizovaného knižničného informačného systému
Dodatok k zmluve o spolupráci pri zabezpečení prevádzky automatizovaného knižničného informačného systému
0,00 € SVOP, spol s r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
6. December 2023
Zmluva o vytvorení diela A.Bistáková23-Študijné zvesti 70/2023-2
ZOD-Bistáková
172,98 € PhDr. Alena Bistáková, PhD. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
6. December 2023
Zmluva o vytvorení diela D. Oravkinová - AVANS 2018
ZOD-Oravkinová
265,60 € Mgr. Dominika Oravkinová, PhD. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
6. December 2023
Zmluva o vytvorení diela K. Daňová-AVANS 2018
ZOD-Daňová
265,50 € PhDr. Klaudia Daňová, PhD. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
6. December 2023
Návrh poistnej zmluvy č.2409319524 - PZP Nissan Townstar
Návrh poistnej zmluvy č.2409319524 - PZP Nissan Townstar
157,61 € Generali Poisťovňa a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
6. December 2023
Návrh poistnej zmluvy č.2409319523 - Havarijné poistenie Nissan Towstar
Návrh poistnej zmluvy č.2409319523 - Havarijné poistenie Nissan Towstar
583,71 € Generali Poisťovňa a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
5. December 2023
Zmluva o dielo AÚ-Obec Cífer
Zmluva o dielo AÚ-Obec Cífer
25 125,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i. Obec Cífer
5. December 2023
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
ZOD 2023004
39 400,02 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i. Obec Cífer
4. December 2023
Zmluva o výpožičke - Ústav ekológie lesa SR
Zmluva o výpožičke - Ústav ekológie lesa SR
0,00 € Ústav ekológie lesa SR v.v.i. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
4. December 2023
Dohoda o urovnaní-Ústav ekológie lesa
Dohoda o urovnaní-Ústav ekológie lesa
1 198,74 € Ústav ekológie lesa SR v.v.i. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
4. December 2023
Zmluva o vytvorení diela - Březinová 2023-1
Zmluva o vytvorení diela - Březinová 2023-1
172,98 € Doc.PhDr.Gertrúda Březinová CSc. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
29. November 2023
Smlouva o koedici díla
Smlouva o koedici díla
0,00 € Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
12. September 2023
Zmluva o výpožičke AÚ SAV č. Dok 08/2023
Dok 08/2023
Doplnená
5 100,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i. Tribečské múzeum v Topoľčanoch
21. November 2023
Kúpna zmluva 2311060 - Nissan Townstar
Kúpna zmluva 2311060 - Nissan Townstar
26 330,00 € Albex Plus s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied