Centrálny register zmlúv

Archeologický ústav Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
na vykonanie archeologického výskumu Na stavbe "F2BTS-FO-014BR Veľký Lapáš"
30/24 Zmluva o dielo AÚ č. 24/018/3
800,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i. Orange Slovensko, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby
28/24
0,00 € Bc. Zuzana Hukeľová, PhD. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
11. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke archeologických nálezov č. DOK 5/2024
29/24 DOK 5/2024
0,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo 27/24
27/24
120,00 € Josef Petráš Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
9. Február 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
17/24 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
27. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
Číslo AňUSAV DOK01/2024
0,00 € Archeologický ústav SAV, v.v.i. Germanisches Nationalmuseum
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke AÚ SAV, v.v.i. č. 3/2024
24/24 Zmluva o výpožičke AÚ SAV, v.v.i. č. 3/2024
0,00 € Archeologický ústav SAV, v.v.i. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. A0001-0023/2024, SNM-AM-ZOV-2024/373
Zmluva o výpožičke č. A0001-0023/2024, SNM-AM-ZOV-2024/373
0,00 € Slovenské národné múzeum Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
13. Marec 2024
Zmluva o dielo
23/24
0,00 € J. COMPANY s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
12. Február 2024
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty dok.9/2024
19/24
Doplnená
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
9. Február 2024
Kúpno - predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci
18/24 Kúpno - predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci
980,00 € Pavol Koteš Archeologický ústav Slovenská akadémia vied v.v.i.
6. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
8 520,00 € Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
1. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela - I. Cheben AVANS 2019
14/24 Zmluva o vytvorení diela - I. Cheben AVANS 2019
392,09 € PhDr. Ivan Cheben, CSc. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
1. Február 2024
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie
15/24 Zmluva o dielo
34 800,00 € MENO, s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
31. Január 2024
Kúpno - predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci - knihy
13/24 Kúpno - predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci - knihy
37,00 € Mgr. Miriam Jakubčinová, PhD. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
30. Január 2024
Vydavateľská licenčná zmluva č. 19/2023 - J. Ďuriš
Vydavateľská licenčná zmluva č. 19/2023 - J. Ďuriš
10 950,00 € VEDA, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV, v.v.i. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v.v.i.
22. Január 2024
Zmluva o dielo č. PARK 25-001/2024
Zmluva o dielo č. PARK 25-001/2024
430 000,00 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
19. Január 2024
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty dok.1/003/2024
dok. 1/003/2024
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
19. Január 2024
Zmluva o výpožičke predmetov dok. 1/004/2024
dok. 1/004/2024
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
18. Január 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
7/24 Rámcová zmluva o spolupráci
0,00 € Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno v. v. i. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied