Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/46/19B/24
30 137,84 € Sociálny podnik Spišská Belá, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/46/54X/2
6 987,00 € Veronika Lojková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/46/19B/16-1
0,00 € Obecný sociálny podnik Ihľany s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/46/54X/1
11 142,12 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/46/54X/3
7 911,18 € Mgr. Erich Kuľka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/46/54X/6
7 911,18 € Ján Budzák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/46/54X/7
7 911,18 € HALL SYSTEM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/46/54X/5
7 911,18 € Marek Sivák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/46/54X/4
6 619,32 € Kamil Figura - MARFI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/46/19B/15-1
0,00 € GOLDGRUB Rakúsy s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/46/060/9-1
0,00 € František Jezerčák FERUM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
23. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/46/19B/21
8 476,29 € GOLDGRUB Rakúsy s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/46/19B/19
25 428,78 € Stráne Invest RSP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/654
791,28 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/653
1 450,68 € Obec Stráne pod Tatrami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/46/19B/20
45 206,88 € IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/655
659,40 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/46/060/6-1
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 24/46/054/651 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania/udržania pracovných miest v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok v rámci národného projektu „Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike“
24/46/054/651
462 011,37 € ASTRA - spoločnosť pre riešenie strategických cieľov a rozvoj priorít regiónu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 24/46/054/652 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania/udržania pracovných miest v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok v rámci národného projektu „Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike“
24/46/054/652
233 011,20 € Obec Holimnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok