Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/17
508,68 € Mesto Spišská Stará Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/14
1 186,92 € Obec Osturňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/11
1 865,16 € Obec Slovenská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/8
7 969,32 € Obec Rakúsy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/13
339,12 € Obec Veľká Franková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/46/060/22
4 709,04 € Eva Džurná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/28
2 712,96 € Mesto Spišská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/25
169,56 € Obec Abrahámovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/24
2 543,40 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/29
847,80 € Obec Tvarožná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/26
339,12 € Obec Reľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/19
2 543,40 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/21
6 782,40 € Obec Jurské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/22
847,80 € Obec Bušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/27
3 560,76 € Obec Huncovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/23
508,68 € Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/20
339,12 € Obec Červený Kláštor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/34
169,56 € Obec Spišské Hanušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/31
169,56 € Obec Stará Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/33
8 478,00 € Obec Krížová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok