Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/655
659,40 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/46/060/6-1
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 24/46/054/651 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania/udržania pracovných miest v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok v rámci národného projektu „Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike“
24/46/054/651
462 011,37 € ASTRA - spoločnosť pre riešenie strategických cieľov a rozvoj priorít regiónu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 24/46/054/652 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania/udržania pracovných miest v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok v rámci národného projektu „Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike“
24/46/054/652
233 011,20 € Obec Holimnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/46/060/30-1
0,00 € Katarína Pľutová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/18
14 127,10 € Sociálny podnik Spišská Belá, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/636
904,32 € Obec Ihľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/635
753,60 € Obec Jurské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/17
56 508,40 € Rozvoj Krížovej Vsi, s. r. o. „registrovaný sociálny podnik' Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
11. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/16
10 171,53 € Obecný sociálny podnik Ihľany s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
10. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/15
8 476,29 € GOLDGRUB Rakúsy s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Marec 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
24/46/19B/10-1
0,00 € Sociálny podnik Spišská Belá, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/31
4 709,04 € Anna Pajerová PREDAJŇA SV.VALENTÍN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/6
4 709,04 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/30
78 333,06 € Katarína Pľutová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/28
14 127,12 € Effecta s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/46/059/9
14 692,20 € Effecta s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/46/060/29
4 709,04 € Rudolf Celba - CEMAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/15
4 709,04 € D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/11
2 354,52 € Ivan Živický Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok