Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/46/060/23
9 418,08 € Beáta Čepišáková Beaart Photography Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/46/060/17
4 709,04 € Kamil Figura - MARFI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/46/060/18
4 709,04 € František Majzel ALFA-TATRY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/27
98 087,75 € Jozef Pľuta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
20. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/13
2 825,43 € Rozvoj Krížovej Vsi, s. r. o. „registrovaný sociálny podnik' Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
20. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/14
47 090,35 € Rozvoj Krížovej Vsi, s. r. o. „registrovaný sociálny podnik' Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/25
4 709,04 € ANKAZ Kežmarok, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda č. 24/46/054/2 o poskytnutí fin. príspevku na podporu prac. miest, uzatvorená v rámci NP „Podpora opatrovateľskej služby“ podaktivita 3" Zachovanie podpory výkonu opatr. služby
24/46/054/2
14 547,62 € Mesto Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/46/060/8
4 709,04 € LUSILA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/4
8 478,00 € Obec Stráne pod Tatrami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/6
1 865,16 € Obec Vrbov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/5
8 478,00 € Obec Podhorany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/10
5 086,80 € Obec Veľká Lomnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/46/19B/12
16 952,52 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/18
339,12 € Obec Vlková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/16
1 695,60 € Obec Lendak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/7
7 291,08 € Obec Ihľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/15
169,56 € Obec Matiašovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/9
3 052,08 € Obec Holumnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/46/054/12
7 121,52 € Obec Toporec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok