Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
N ZVJS-01402/13-TN-2024
0,00 € JUMA Trenčín s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
5. Jún 2024
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín „Mäsové výrobky 2024/01“
N ZVJS-01193/32-TN-2024
20 298,48 € Majster mäsiar s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
5. Jún 2024
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín „Spracovaná zelenina, ovocie a huby 2024/01“
N ZVJS-01194/32-TN-2024
16 416,24 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
4. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO č. N ZVJS-01153/32-TN-2024
N ZVJS-01153/32-TN-2024
55 992,00 € Engul, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti a vzájomne spolupráci
N ZVJS-01188/13-TN-2024
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. Máj 2024
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti
N ZVJS-01143/35-TN-2024
0,00 € ANTES GM, spol. s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
17. Máj 2024
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-01156/34-TN-2024
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Trenčianske múzeum v Trenčíne
13. Máj 2024
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín „Čerstvé slepačie vajcia 2024/01“
N ZVJS-01054/32-TN-2024
6 786,00 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
7. Máj 2024
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín „Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky 2024/02“
N ZVJS-01053/32-TN-2024
0,00 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
23. Apríl 2024
Zmluva o dielo
N ZVJS-00914/32-TN-2024
14 267,52 € Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
N ZVJS-00813/32-TN-2024
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
10. Apríl 2024
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Čerstvé mäso 2024/01"
N ZVJS-00848/32-TN-2024
0,00 € Lacnea Slovakia, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
9. Apríl 2024
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Mrazené ovocie, zelenina a mrazené polotovary 2024/01"
N ZVJS-00850/32-TN-2024
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
9. Apríl 2024
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Ryža, strukoviny, sójové výrobky, obilniny a olejniny, múka a cestoviny 2024/01"
N ZVJS-00849/32-TN-2024
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
2. Apríl 2024
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín „Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky 2024/01“
N ZVJS-00797/32-TN-2024
Doplnená
0,00 € Food Factory Slovakia, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
25. Marec 2024
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín ,,Pekárske výrobky 2024/01" č. N ZVJS-00796/32-TN-2024
N ZVJS-00796/32-TN-2024
27 711,35 € Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
19. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva
N ZVJS-00779/32-TN-2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
14. Marec 2024
Rámcová dohoda na predmet zákazky: "Dodávka piva pre bufet v LRS ZVJS Omšení"
N ZVJS-00597/LRS ZVJS-TN-2024
23 580,10 € CROMATOP, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
14. Marec 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
NZVJS-00730/32-TN-2024
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Neuvedený
14. Marec 2024
Rámcová dohoda na predmet zákazky: "Dodávka vín pre bufet v LRS ZVJS Omšení"
N ZVJS-00665/LRS ZVJS-TN-2024
13 315,70 € PIMA, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín