Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2021
Zmluva č. N ZVJS 17/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 17/34-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Poľnohospodárske družstvo Flóra
30. December 2021
Zmluva č. N ZVJS 13/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 13/34-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín JAMOS, s.r.o.
30. December 2021
Zmluva č. N ZVJS 12/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 12/34-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín
30. December 2021
Zmluva č. N ZVJS 16/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 16/34-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Poľnohospodárske družstvo Čachtice
30. December 2021
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín ,,Dodávka čerstvého mäsa II." č. N ZVJS-64/32-2021
N ZVJS-64/32-2021
Doplnená
32 374,00 € Hôrka s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
30. December 2021
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín ,,Dodávka mäsových výrobkov II." č. N ZVJS-63/32-2021
N ZVJS-63/32-2021
Doplnená
23 685,60 € Hôrka s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
3. December 2021
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
N ZVJS-56/32-2021
0,00 € ZSE Energia, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
22. November 2021
Zmluva o dielo
N ZVJS-42/32-2021
30 234,00 € ELMONT, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
18. November 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
N ZVJS-73/13-2021
648,46 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
16. November 2021
Nájomná zmluva
N ZVJS-74/13-2021
6 318,60 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
15. November 2021
Zmluva o dielo
LRS ZVJS-52/2021
28 666,63 € ALBA bazénová technika, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
11. November 2021
Zmluva o dielo
N ZVJS-49/32-2021
28 333,80 € BELLA STRECH, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
4. November 2021
Zmluva o dielo
N ZVJS-53/32-2021
Doplnená
135 705,23 € Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
4. November 2021
Zmluva o dielo č. N ZVJS-43/32-2021
N ZVJS-43/32-2021
30 930,00 € Lukáš Spuchľák Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
8. Október 2021
Zmluva č. N ZVJS 11/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 11/34-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín TOP METAL, s.r.o.
1. Október 2021
Zmluva o dielo
N ZVJS-23/32-2021
18 288,76 € Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
10. September 2021
Mandátna zmluva
N ZVJS-59/13-2021
Doplnená
11 404,80 € MDclinic.a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
31. August 2021
Zmluva o dielo č. N ZVJS-24/32-2021
N ZVJS-24/32-2021
55 260,90 € M. F. TEAM spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. August 2021
Zmluva o dielo č. N ZVJS-6-34/27-2021
N ZVJS-6-34/27-2021
32 860,33 € Ing. Juraj Kaštier JKF Plus Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. August 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov číslo: LRS ZVJS-31/2021
LRS ZVJS-31/2021
245,95 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky