Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2022
Rámcová dohoda na predmet zákazky: "Dodávka piva pre kaviareň v LRS Omšení"
LRS ZVJS-61/2021
20 605,50 € Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. Január 2022
Podniková Kolektívna zmluva pre príslušníkov zboru Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín na rok 2022
N ZVJS-00228/13-TN-2022
0,00 € Základná odborová organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. Január 2022
Podniková Kolektívna zmluva pre zamestnancov zboru Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín na rok 2022
N ZVJS-00229/13-2022
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. Január 2022
Podniková Kolektívna zmluvy o tvorbe a použití sociálneho fondu v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
N ZVJS-00231/13-2022
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. Január 2022
Zmluva č. 2022/00514/TN o vykonávaní prác
2022/00514/TN
Doplnená
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín D3D s.r.o.
28. Január 2022
Zmluva č. 2022/00515/TN o vykonávaní prác
2022/00515/TN
Doplnená
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín ERSON Recycling, s.r.o.
11. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služby - vykonávaní kontrol elektrospotrebičov odsúdených a obvinených
N ZVJS-8/35-2021
0,00 € REVELS s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
4. Január 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov a nájme hnuteľných vecí č. NZVJS 48-8/32-2021
NZVJS 48-8/32-2021
Doplnená
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Ľubica Šisovská - LuSi
3. Január 2022
Zmluva č. N ZVJS-15/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS-15/34-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Okresný súd v Trenčíne
3. Január 2022
Zmluva č. N ZVJS 2/34-2022 o vykonávaní prác
N ZVJS 2/34-2022
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín TOP METAL, s.r.o.
6. December 2021
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
N ZVJS-55/32-2021
0,00 € MET Slovakia, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
30. December 2021
Zmluva č. N ZVJS 19/31-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 19/31-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Mesto Trenčianske Teplice
30. December 2021
Zmluva č. N ZVJS 23/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 23/34-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Trenpes s.r.o.
30. December 2021
Zmluva č. N ZVJS 22/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 22/34-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Tri-Wall Slovakia, s.r.o.
30. December 2021
Zmluva č. N ZVJS 24/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 24/34-2021
Doplnená
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Veríme v Zábavu, s.r.o.
30. December 2021
Zmluva č. N ZVJS 18/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 18/34-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Miroslav Prekop - Autodielňa
30. December 2021
Zmluva č. N ZVJS 20/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 20/34-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín STAFIS spol. s.r.o.
30. December 2021
Zmluva č. N ZVJS 14/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 14/34-2021
Doplnená
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Keraming a.s.
30. December 2021
Zmluva č. N ZVJS 21/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 21/34-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín STAVOKOV spol. s.r.o.
30. December 2021
Zmluva č. N ZVJS 17/34-2021 o vykonávaní prác
N ZVJS 17/34-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Poľnohospodárske družstvo Flóra