Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2022
Mandátna zmluva č. SK-02/2022
SK-02/2022
3 000,00 € A.R.CH. s.r.o. Obec Závod
30. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 5/2022
5/2022
4 998,00 € Alojz Krajčír Obec Závod
9. August 2022
Zmluva o dielo č. 01/2022
01/2022
12 850,00 € Ateliér Olympia, spol. s r.o. Obec Závod
14. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 30.06.2022
01/2022 - Ateliér Olympia, spol. s.r.o.
0,00 € Ateliér Olympia, spol. s.r.o. Obec Závod
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb /mandátna zmluva/
Zmluva o poskytovaní právnych služieb /mandátna zmluva/
0,00 € BG Partners, s.r.o. Obec Závod
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0045
DOT/2022/0045
5 800,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Závod
7. Jún 2022
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 800 401 4315
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 800 401 4315
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Závod
2. Máj 2022
Zmluva č. 322 0031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
322 0031
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Závod
25. Október 2022
Z M L U V A č. E3299 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3299 08U01
22 439,00 € Environmentálny fond Obec Závod
27. Apríl 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
1 950,00 € Ing. Milan Žilavý Obec Závod
4. Október 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva - Ing. Žilavý
0,00 € Ing. Milan Žilavý Obec Závod
31. August 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - JUDr. Hollý
3 520,00 € JUDr. Richard Hollý Obec Závod
16. November 2022
Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve - JUDr. Hollý
0,00 € JUDr. Richard Hollý Obec Závod
22. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1 - ZKO
0,00 € KOSIT a.s. Obec Závod
22. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1 - Objemný odpad
0,00 € KOSIT a.s. Obec Závod
4. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021
145 925,78 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
13. Jún 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1/2021
Dodatok č. 2
154 951,16 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
12. August 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 3/2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 3/2019
0,00 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
7. September 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2022
55 638,47 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
14. September 2022
Zmluva o dielo č. 4/2022
4/2022
71 931,16 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod