Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o hudobnej produkcii
26/2024
0,00 € Marián Vlado, spolok Dunajská kapela Obec Závod
26. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.420
25/2024/420
0,00 € Obec Závod Ľubomír Šurina
16. Február 2024
Nájomná zmluva KD
24/2024
0,00 € Obec Závod Ján Kuník
15. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.376
23/2024/376
0,00 € Obec Závod Mária Jamrichová
14. Február 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024
21/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Závod
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
22/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Závod
7. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.602
20/2024/602
0,00 € Obec Závod Peter Chovanec
30. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.245
19/2024/245
0,00 € Obec Závod Anna Jurkovičová
25. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.789
18/2024/789
0,00 € Obec Závod Mária Štvrtecká
24. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 448
16/2024/448
0,00 € Obec Závod Irena Vrbatovičová
24. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 604
17/2024/604
0,00 € Obec Závod René Drahoš
23. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.542
14/2024/542
0,00 € Obec Závod Zdenka Zámečníková
23. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.520
15/2024/520
0,00 € Obec Závod Zdenka Zámečníková
22. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 266
12/2024/266
0,00 € Obec Závod Vladimíra Balgová
22. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.194
13/2024/194
0,00 € Obec Závod Henrieta Brinkačová
18. Január 2024
Príkazná zmluva
11/2024
0,00 € JUDr. Richard Hollý Obec Závod
15. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 381
09/2024/381
0,00 € Obec Závod Gabriela Adamovičová
15. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 799
10/2024/799
0,00 € Obec Závod Róbert Benkovič
11. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 68
08/2024/68
0,00 € Obec Závod Ivan Po̎štényi
9. Január 2024
Nájomná zmluva
05/2024
0,00 € Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s Obec Závod