Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 566
09/2023/566
0,00 € Obec Závod Eva Krajčírová
15. Máj 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Nikola Móryová
0,00 € Obec Závod Nikola Móryová
12. Máj 2023
Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci
Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci
1,00 € Obec Závod Občianske združenie CINEMA 16 mm o.z.
12. Máj 2023
Zmluva o hudobnej produkcii
Zmluva o hudobnej produkcii
1 200,00 € HS PROMIS Obec Závod
3. Máj 2023
Zmluva č. 323 0026
323 0026
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Závod
19. Apríl 2023
Poistná zmluva Biznis Plus
8093320344
197,83 € ČSOB Poisťovňa, a. s. Obec Závod
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Záhorácky folklór O. Z.
0,00 € Obec Závod Záhorácky folklór O. Z.
11. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
0,00 € Jarmila Kovárová Obec Závod
11. Apríl 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 02991/2022-PKZO-K40029/22.00
02991/2022-PKZO-K40029/22.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Závod
11. Apríl 2023
Zmluva o finančnej pomoci
Zmluva o finančnej pomoci
0,00 € Obec Závod Jarmila Kovárová
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 860
08/2023/860
0,00 € Obec Závod Marek Billík
29. Marec 2023
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby - Kovárová
0,00 € Domov sociálnych služieb sv. Michala, n. o. Obec Závod
27. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 485
07/2023/485
0,00 € Obec Závod Martin Majzún
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 654
06/2023/654
0,00 € Obec Závod Marta Barinová
16. Marec 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - Kadlečík
54,00 € Obec Závod Róbert Kadlečík
15. Marec 2023
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie
5 000,00 € Obec Závod Športový klub Závod
15. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 383
04/2023/383
0,00 € Obec Závod Alžbeta Tomeková
15. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 218A
05/2023/218A
0,00 € Obec Závod Anna Kozárková
13. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 783
02/2023/783
0,00 € Obec Závod Anna Pavelková
13. Marec 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2023 č. 78/2023
78/2023
0,00 € Mesto Malacky Obec Závod