Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Sponzorská zmluva
90/2024
0,00 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
9. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.79
89/2024
0,00 € Obec Závod Anna Weberová
7. Máj 2024
Kúpna zmluva
87/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
7. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
88/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01978
86/2024
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Závod
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.837
82/2024/837
0,00 € Obec Závod Iveta Cigánková
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.526
83/2024/526
0,00 € Obec Závod Elena Izakovičová
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.291
84/2024/291
0,00 € Obec Závod Elena Izakovičová
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.305
85/2024/305
0,00 € Obec Závod Elena Izakovičová
29. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
79/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Závod
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
80/2024
0,00 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
29. Apríl 2024
Mandátna zmluva
81/2024
0,00 € ANSVO BN, s.r.o Obec Závod
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.364
78/2024/364
0,00 € Obec Závod Peter Baláž
22. Apríl 2024
Nájomná zmluva KD
75/2024
0,00 € Obec Závod PaLS obce Závod
22. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.628
76/2024/628
0,00 € Obec Závod Mária Šišoláková
22. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.747
77/2024/747
0,00 € Obec Závod Marián Smrtič
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva KD
72/2024
0,00 € Obec Závod Záhorácky folklór O.Z.
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva KD
73/2024
0,00 € Obec Závod Lukáček Felix
18. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.95
74/2024/95
0,00 € Obec Závod Lýdia Klvačová
9. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.809
71/2024/809
0,00 € Obec Závod Božena Majzúnová