Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy
170002345
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Závod
12. Jún 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva - Ing. Milan Žilavý
0,00 € Ing. Milan Žilavý Obec Závod
8. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia_Oľga Baričičová a kamarádi
800,00 € Oľga Baričičová a kamarádi Obec Závod
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023/NAF048
2023/NAF048
3 500,00 € Nadácia EPH Obec Závod
30. Máj 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 236
10/2023/236
0,00 € Obec Závod Paulína Vrablecová
30. Máj 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 258
11/2023/258
0,00 € Obec Závod Paulína Vrablecová
30. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
800,00 € František Uher Obec Závod
24. Máj 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 566
09/2023/566
0,00 € Obec Závod Eva Krajčírová
15. Máj 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Nikola Móryová
0,00 € Obec Závod Nikola Móryová
12. Máj 2023
Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci
Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci
1,00 € Obec Závod Občianske združenie CINEMA 16 mm o.z.
12. Máj 2023
Zmluva o hudobnej produkcii
Zmluva o hudobnej produkcii
1 200,00 € HS PROMIS Obec Závod
3. Máj 2023
Zmluva č. 323 0026
323 0026
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Závod
19. Apríl 2023
Poistná zmluva Biznis Plus
8093320344
197,83 € ČSOB Poisťovňa, a. s. Obec Závod
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Záhorácky folklór O. Z.
0,00 € Obec Závod Záhorácky folklór O. Z.
11. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
0,00 € Jarmila Kovárová Obec Závod
11. Apríl 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 02991/2022-PKZO-K40029/22.00
02991/2022-PKZO-K40029/22.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Závod
11. Apríl 2023
Zmluva o finančnej pomoci
Zmluva o finančnej pomoci
0,00 € Obec Závod Jarmila Kovárová
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 860
08/2023/860
0,00 € Obec Závod Marek Billík
29. Marec 2023
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby - Kovárová
0,00 € Domov sociálnych služieb sv. Michala, n. o. Obec Závod
27. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 485
07/2023/485
0,00 € Obec Závod Martin Majzún