Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 860
08/2023/860
0,00 € Obec Závod Marek Billík
29. Marec 2023
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby - Kovárová
0,00 € Domov sociálnych služieb sv. Michala, n. o. Obec Závod
27. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 485
07/2023/485
0,00 € Obec Závod Martin Majzún
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 654
06/2023/654
0,00 € Obec Závod Marta Barinová
16. Marec 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - Kadlečík
54,00 € Obec Závod Róbert Kadlečík
15. Marec 2023
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie
5 000,00 € Obec Závod Športový klub Závod
15. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 383
04/2023/383
0,00 € Obec Závod Alžbeta Tomeková
15. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 218A
05/2023/218A
0,00 € Obec Závod Anna Kozárková
13. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 783
02/2023/783
0,00 € Obec Závod Anna Pavelková
13. Marec 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2023 č. 78/2023
78/2023
0,00 € Mesto Malacky Obec Závod
13. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 810
03/2023/810
0,00 € Obec Závod Eva Krajčírová
6. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 158
01/2023/158
0,00 € Obec Závod Anna Richterová
6. Marec 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Martinkovič
0,00 € Obec Závod Dominik Martinkovič
6. Marec 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - PZ Závod
0,00 € Obec Závod Poľovnícke združenie Závod
28. Február 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € JKL production s.r.o. Obec Závod
27. Február 2023
Zmluva o dielo č. 02/2023
02/2023
105 924,25 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
21. Február 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
1/2023
10 436,45 € KREATOR ATELIER s. r. o. Obec Závod
10. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - ZRPŠ pri ZŠ Závod
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - ZRPŠ pri ZŠ Závod
0,00 € Obec Závod Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Závod
7. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2015-06-18dh1 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2015-06-18dh1
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Závod
7. Február 2023
Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/2766/12/2008 Zmluva o aktualizácii programov
Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/2766/12/2008
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Závod