Centrálny register zmlúv

Mesto Želiezovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 29/2024 "Projekt Town Twinning"
8478/2024
2 160,00 € VT Project & Consulting s. r. o. Mesto Želiezovce
13. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku
8319/2024
65,70 € Mesto Želiezovce Občianske združenie ŽELIEZOVČAN
10. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-10-2024
7545/2024
255,00 € Mesto Želiezovce Kardošová Oľga
10. Máj 2024
Zmluva o n ájme nebytových priestorov č. 18/2024-T18
8235/2024
32,00 € Mesto Želiezovce Hrašková Jarmila
7. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
8174/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Želiezovce
19. Apríl 2024
Darovacia zmluva
6794/2024
100,00 € N.G.W. OBALY, s.r.o. Mesto Želiezovce
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2024-DK
6175/2024
25,00 € Mesto Želiezovce Základná organizácia OZ pri ÚVTOS Želiezovce
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-14-2024
5278/2024
338,00 € Mesto Želiezovce Bobvosová Sandra
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-13-2024
5277/2024
385,00 € Mesto Želiezovce Nitraiová Anita
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-4/43-2024
5430/2024
170,00 € Mesto Želiezovce Dulaiová Eva
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/22-2024
5431/2024
169,00 € Mesto Želiezovce Medve Dávid
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-11-2024
5275/2024
257,00 € Mesto Želiezovce Bogyaiová Eliška, Bc.
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-12-2024
5276/2024
262,00 € Mesto Želiezovce Straňák Dudášová Rebeka, Mgr.
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-4-2024
5267/2024
333,00 € Mesto Želiezovce Košová Zuzana
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-5-2024
5269/2024
253,00 € Mesto Želiezovce Lakatošová Silvia
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-6-2024
5270/2024
257,00 € Mesto Želiezovce Nap Adrian
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-7-2024
5272/2024
266,00 € Mesto Želiezovce Boženíková Alžbeta
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/4-2024
5247/2024
202,00 € Mesto Želiezovce Szalai Alexander
11. Apríl 2024
Zmluva onájme bytu č. K-44/27-2024
5266/2024
160,00 € Mesto Želiezovce Bednárová Helena
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/15-2024
5265/2024
138,00 € Mesto Želiezovce Kovácsová Judita