Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_109
18,00 € Adriana Priekopová, Mjr. Daniela Gondu 497/51, 935 02 Žemberovce Obec Žemberovce
11. Október 2023
Prenájom nebytových priestorov
ZML_2023_108
33,35 € Dušan Kujovič, SNP 382/25, Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
9. Október 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
ZML_2023_105
20,00 € Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, Bratislava Obec Žemberovce
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_107
18,00 € PhDr. Mária Široká, SNP 199/87, Žemberovce Obec Žemberovce
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_106
18,00 € PhDr. Mária Široká, SNP 199/87, Žemberovce Obec Žemberovce
28. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykon.aktiv.činnosti....č.23/15/054/438
ZML_2023_100
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Žemberovce
28. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_103
18,00 € Michal Zvodár, Palárikova ul. 4975/9, Levice Obec Žemberovce
28. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o o výkone správy bytového domu č. 7640/2022
ZML_2022_145/D1
0,00 € OSBD, Ku Bratke 3, Levice Obec Žemberovce
28. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 202327
ZML_2023_102
1 500,00 € Ing. Erika Žilkayová, Hálova 14, 851 01 Bratislava Obec Žemberovce
28. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_101
6,00 € Anna Hrnčiarová, Mjr. Daniela Gondu 40/86, Žemberovce Obec Žemberovce
25. September 2023
Zmluva o poskyt.finanč.dotácie z rozpočtu obce Žemberovce č.4/2023
ZML_2023_099
3 000,00 € OFK Družstevník Žemberovce Obec Žemberovce
22. September 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/07020/001
ZML_2023_098
781,20 € SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
20. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_096
12,00 € Mgr. Eva Gomolčáková, SNP 168/54, Žemberovce Obec Žemberovce
20. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_097
14,40 € Anna Ukropová, SNP 200, Žemberovce Obec Žemberovce
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
ZML_2023_095
0,00 € Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice Obec Žemberovce
19. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere č. 400/355/2021
ZML_2022_01/D1
1 200 480,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Žemberovce
18. September 2023
Zmluva o dielo
ZML_2023_094
8 450,40 € TOSTAV, s.r.o. Obec Žemberovce
18. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere č. 400/356/2021
ZML_2022_02/D1
130 630,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Žemberovce
12. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_093
18,00 € Marta Znášiková, V. Naďa 139/50, Žemberovce Obec Žemberovce
12. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_092
18,00 € Mgr. Elena Ďurovičová, Športovcov 52921, Žemberovce Obec Žemberovce