Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
ZML_2024_069
47 492,40 € Atipic interier design, s.r.o., Dózsova 1603/27, Šaľa Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZML_2024_068
0,00 € Ing. Jaroslav Šimko, Ľubica Šimková, Športovcov 74/20, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
15. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZML_2024_067
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Žemberovce, Mjr.Gondu 74, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_2024_066
1,00 € MUDr. Ladislav Bátovský, prak. lekár pre dospelých, Jesenského 62, Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZML_2024_062
471 000,00 € BenátCentrum, spol. s r.o. Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
8. Apríl 2024
Dohoda č. 24/15/060/123
ZML_2024_061
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, Levice Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ZML_2024_063
18,50 € Ľudovít Mikula, Mjr. D. Gondu 516/11, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_064
12,00 € Mária Píryová, Tekovská Breznica 792, 966 52 Obec Žemberovce
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_065
14,40 € PhDr. Adriana Gasidlová, Štúrova 130/29, 05801 Poprad Obec Žemberovce
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_2024_057
1,00 € ARBITRUM s.r.o. Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. Marec 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o výkone správy bytového domu č. 7640/2022
ZML_2022_145/D2
0,00 € Okresné stavebné bytové družstvo Levice, Ku Bratke 3, Levice Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ZML_2024_060
37,00 € Dušan Kujovič, SNP 382/25, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_056
12,00 € Anna Tichá, Červenej armády 221/5, Žemberovce Obec Žemberovce
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_055
18,00 € Anna Tichá, Červenej armády 221/5, Žemberovce Obec Žemberovce
21. Marec 2024
Zmluva č. 324 0267 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
ZML_2024_054
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Žemberovce
20. Marec 2024
Dohoda č.24/15/054/39 o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv.činnosti
ZML_2024_053
847,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, Levice Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
15. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_052
24,00 € Eva Vrecníková, SNP 404, Žemberovce Obec Žemberovce
15. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_051
18,00 € Milan Pivarč, Školská 3, 934 01 Levice Obec Žemberovce
15. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_050
12,00 € Mária Jelenová, Čierne blato 90/30, 935 05 Pukanec Obec Žemberovce
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZML_2024_049
1 500,00 € Ing. Erika Žilkayová, Hálova 14, 851 01 Bratislava Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce