Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Nájomná zmluva Ing. Mináriková predseda ZO SZPB Žemberovce
ZML_2024_048
7,00 € Ing. Mináriková ZO SZPB, Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_047
12,00 € Oľga Turčanová, SNP 187/111, Žemberovce Obec Žemberovce
27. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_046
18,00 € Milan Hvodlik, Viktora Naďa 134/77, 935 02 Žemberovce Obec Žemberovce
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_045
18,00 € Milena Vaškovičová, Školská ul. 3091/6, 934 01 Levice Obec Žemberovce
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_044
18,00 € Marta Bosáková, Záhradná 744/10, Pukanec, 93505 Obec Žemberovce
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_043
12,00 € Helena Klimentová, Mjr. Daniela Gondu 151/453, Žemberovce Obec Žemberovce
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_042
24,00 € Daniel Gonda, Mjr. Daniela Gondu 41/88, Žemberovce Obec Žemberovce
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_041
36,00 € Daniel Gonda, Mjr. Daniela Gondu 41/88, Žemberovce Obec Žemberovce
23. Február 2024
Mandátna zmluva
ZML_2024_040
22 800,00 € SMART centrum, s.r.o., SNP 204/77, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
23. Február 2024
Zmluva o poskyt.finanč.dotácie z rozpočtu obce Žemberovce v roku 2024
ZML_2024_039
700,00 € Cirkevný zbor ECAV Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
23. Február 2024
Zmluva o poskyt.finanč.dotácie z rozpočtu obce Žemberovce v roku 2024
ZML_2024_038
700,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
22. Február 2024
Darovacia zmluva
ZML_2024_037
500,00 € Slovak Finance s.r.o., Medveďovej 15, Bratislava Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
22. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZML_2024_036
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
21. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_035
9,10 € Ivan Višňa, Budovateľov 427/30, 935 02 Žemberovce Obec Žemberovce
16. Február 2024
Zmluva o poskyt.finanč.dotácie z rozpočtu obce Žemberovce v roku 2024
ZML_2024_033
700,00 € Cirkevný zbor ECAV Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
16. Február 2024
Zmluva o poskyt.finanč.dotácie z rozpočtu obce Žemberovce v roku 2024
ZML_2024_034
700,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
13. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_032
18,00 € Oľga Turčanová, SNP 187/111, Žemberovce Obec Žemberovce
7. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_031
12,00 € Eva Machová, Budovateľov 426/32, Žemberovce Obec Žemberovce
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_029
36,00 € Renáta Halásová, Čierne blato 47, Pukanec Obec Žemberovce
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_030
12,00 € Mariana Prišťáková, Jur nad Hronom 221 Obec Žemberovce