Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Kúpna zmluva
ZML_2024_028
644,00 € Ing. Andrej Šimonovič. SNP 182/82, Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
26. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č.4432/2024
ZML_2024_027
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_026
18,00 € Mária Pastierovičová, Viktora Naďa 143/42, Žemberovce Obec Žemberovce
18. Január 2024
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001353-038
ZML_2024_024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
18. Január 2024
Kúpna zmluva č. 23/R13400/002-PPB
ZML_2024_025
24,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
12. Január 2024
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP
ZML_2024_023
105,00 € Technik BOZP Bc. Roman Zomborský, Vojenská 4/E, Levice Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu č.037/02I02-29-V01/2023
ZML_2024_022
1 482 846,17 € Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody 6, Bratislava Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/06/2024
ZML_2024_006
0,00 € Monika Zacharová, Tibor Zachar, Osloboditeľov 556/32, Źemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/05/2024
ZML_2024_005
0,00 € Eva Kántorová, Osloboditeľov 556/32, Źemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/04/2024
ZML_2024_004
0,00 € Elena Brathová, Osloboditeľov 556/32, Źemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/03/2024
ZML_2024_003
0,00 € Tomáš Kúdela,Monika Kúdelová,Osloboditeľov 556/32, Źemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/02/2024
ZML_2024_002
0,00 € Danuša Peťková, Osloboditeľov 556/32, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/01/2024
ZML_2024_001
0,00 € Iveta Hríbiková, Osloboditeľov 556/32, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/17/2024
ZML_2024_017
0,00 € Igor Trokšiar, Osloboditeľov 556/32, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/16/2024
ZML_2024_016
0,00 € Rastislav Pacher, SNP 89/24, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/15/2024
ZML_2024_015
0,00 € Dominika Šabová,Jozef Šabo, Mjr.D.Gondu, Žemberovce, Šafránova 6,Nitra Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/14/2024
ZML_2024_014
0,00 € Peter Valašik, Viera Polláková,Osloboditeľov 556/32, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/13/2024
ZML_2024_013
0,00 € Jozef Gímeš, Veronika Gímešová,Na Hôrke 11, Žemberovce,Brhlovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/07/2024
ZML_2024_007
0,00 € Mária Renčová, Červenej Armády 277, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/08/2024
ZML_2024_008
0,00 € Alica Rybárová, Osloboditeľov 556/32, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce