Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/09/2024
ZML_2024_009
0,00 € Zuzana Valettová, Osloboditeľov 556/32, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/10/2024
ZML_2024_010
0,00 € Viera Dulajová, Osloboditeľov 556/32, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/11/2024
ZML_2024_011
0,00 € Rudolf Matuláni, Osloboditeľov 556/32, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/12/2024
ZML_2024_012
0,00 € Helena Danišová,Osloboditeľov 556/32, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/22/2024
ZML_2024_021
0,00 € Vojtech Pollák,Viera Polláková,Osloboditeľov 556/32, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/21/2024
ZML_2024_020
0,00 € Erika Kanásová, Osloboditeľov 556/32, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/20/2024
ZML_2024_019
0,00 € Ružena Takácsová, Osloboditeľov 556/32, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7640/19/2024
ZML_2024_018
0,00 € Ivan Porubský, Osloboditeľov 556/32, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
3. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ZML-2023-156
18,40 € Dušan Kujovič, SNP 382/25, Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
3. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 88731/2023
ZML_2023_155
0,00 € Západoslovenká vodáresnká spoločnosť, a.s. Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
20. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_2023_150
741,00 € Miloš Spevár, Osloboditeľov 329/18, Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
22. December 2023
Prenájom nebyt. priestorov
ZML_2023_151
33,35 € Dušan Kujovič, SNP 382/25, Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
22. December 2023
Nájom nebytového priestoru
ZML_2023_154
1,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
22. December 2023
Povinné zmluvné poistenie zodpopvednosti za škodu spôs.prev.mot.voz.
ZML_2023_153
30,48 € Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Obec Žemberovce
22. December 2023
Povinné zmluvné poistenie zodpopvednosti za škodu spôs.prev.mot.voz.
ZML_2023_152
88,68 € Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Obec Žemberovce
18. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_149
18,00 € Anna Póčová, Mjr. Daniela Gondu 475/99, Žemberovce Obec Žemberovce
18. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_148
6,92 € Anna Póčová, Mjr. Daniela Gondu 475/99, Žemberovce Obec Žemberovce
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_147
12,00 € Marta Johanová, Na Hôrke 340, Žemberovce Obec Žemberovce
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_146
18,00 € Anna Dodoková, SNP 183/121, Žemberovce Obec Žemberovce
15. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_145
18,00 € Anna Dodoková, SNP 183/121, Žemberovce Obec Žemberovce