Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_122
18,00 € Vladimír Kováč, Jiráskova 10, Bratislava Obec Žemberovce
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_124
36,00 € Zdenka Faglicová, Svodov 134 Obec Žemberovce
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_123
18,00 € Eva Senešiová, Mjr. Daniela Gondu 27/60, Žemberovce Obec Žemberovce
7. November 2023
Licenčná zmluva tz2023-10-26mm1
ZML_2023_121
58,73 € TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B Stupava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
2. November 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie náj,bytov
ZML_2022_03_D3
1 718 814,18 € Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody 6, Bratislava Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
2. November 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
ZML_2022_04_D3
225 739,77 € Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody 6, Bratislava Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
31. Október 2023
Zmluva o zverení majetku do správy
ZML_2023_120
0,00 € Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
27. Október 2023
Dodatok č. 1 k záložnej zmluve č. 400/356/2021
D 1 k záložnej zmluve č. 400/356/2021
0,00 € ŠFRB, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37 Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. Október 2023
Dodatok č. 1 k záložnej zmluve č. 400/355/2021
D1 k záložnej zmluve č 400/355/2021
0,00 € ŠFRB, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37 Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. Október 2023
Záložná zmluva č. 400/355/2021/2
ZML_2023_118
0,00 € ŠFRB, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37 Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_117
18,00 € Jana Vrecníková, Červenej armády 264/72, Žemberovce Obec Žemberovce
27. Október 2023
Záložná zmluva č. 400/356/2021/2
ZML_2023_119
0,00 € ŠFRB, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37 Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_116
12,00 € Dana Slimáková, SNP 384/21, Žemberovce Obec Žemberovce
23. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_115
18,00 € Ing. Ján Kvanka, V. Naďa 131/71, 935 02 Žemberovce Obec Žemberovce
23. Október 2023
Dohoda č. 23/15/010/67
ZML_2023_114
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ.Štúra 53, Levice Obec Žemberovce
19. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_113
18,00 € Eva Kňažovičová, Pred jarkami 45, 962 31 Veľká Lúka Obec Žemberovce
19. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_112
12,00 € Irena Krajčiová, Červenej armády 240/41, Žemberovce Obec Žemberovce
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_110
18,00 € Anna Mikulová, Mjr. Daniela Gondu 7/14, Žemberovce Obec Žemberovce
17. Október 2023
Zmluva č. POD 177/2023
ZML_2023_111
8 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, B.Bystrica Obec Žemberovce
16. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 4419014952
Dodatok č. 2 k ZML_2020_63
337,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce