Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme
33/2024
0,00 € Mesto Pezinok Mária Sobolčíková
1. Február 2024
Krátkodobý nájom Komunitný point- ProClient Consulting s. r. o.
34/2024
45,00 € Mesto Pezinok ProClient Consulting s.r.o.
1. Február 2024
Zmluva o spolupráci
35/2024
0,00 € Richard Cíferský - VELVET MUSIC Mesto Pezinok
1. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
36/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
1. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme
37/2024
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Petr Fulajtár
1. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme
38/2024
0,00 € Mesto Pezinok Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3
1. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme tlačového zariadenia 202200012
582/2023
0,00 € Magic Print, s.r.o. Mesto Pezinok
1. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme tlačového zariadenia 202200007
583/2023
0,00 € Magic Print, s.r.o. Mesto Pezinok
1. Február 2024
Zmluva o grantovom účte
39/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Pezinok
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku_Noclaháreň
40/2024
71 400,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Pezinok
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní príspevku_ZOS
41/2024
149 520,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Pezinok
1. Február 2024
Darovacia zmluva_vltacie budky
584/2023
0,00 € GASTROM s.r.o. Mesto Pezinok
31. Január 2024
Zmluva o spolupráci
26/2024
0,00 € Mesto Pezinok Divadlo Aréna
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
27/2024
0,00 € Mesto Pezinok Art of Meka, s.r.o.
30. Január 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
20/2024
0,00 € ELEKOS Mesto Pezinok
30. Január 2024
Sponzorská zmluva
22/2024
0,00 € RUNEC s.r.o. Mesto Pezinok
30. Január 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme 2023/KP/123
11/2024
0,00 € Mesto Pezinok Quick Production SK, s.r.o.
30. Január 2024
Zmluva o bežnom účte
25/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Združenie obcí - Cyklodoprava v okrese Pezinok
26. Január 2024
Zmluva o poskytovani pravnych sluzieb
19/2024
0,00 € ROHUTNÝ&Spol., s.r.o. Mesto Pezinok
25. Január 2024
Zberné jazdy_Sl.pošta
17/2024
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Mesto Pezinok