Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2022
dodatok č.7 k zmluve o dodávke elektriny č.9542/2020
297/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
2. August 2022
Dodatok c. 1_Mostova cestna vaha-zberny dvor
298/2022
28 440,00 € KRAJSPOL SK, s.r.o. Mesto Pezinok
1. August 2022
Zmluva o nakladadí s odpadmi č. 50/BA/2022
293/2022
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Mesto Pezinok
12. Júl 2022
Zmluva o nájme zariadení a o poskytovaní služieb potrebných k prevádzke zariadení
263/2022
72 040,32 € RICOH Slovakia s.r.o. Mesto Pezinok
26. Júl 2022
Byt na ul. Orešie č.4 - mestský nájomný byt
285/2022
91,65 € Mesto Pezinok Mgr. Milan Pivarček
29. Júl 2022
Dodatok c. 1 k zmluve o dielo_Rekonstrukcia UV_MS Bystricka 1_II.etapa
290/2022
68 848,97 € BECO, a. s. Mesto Pezinok
29. Júl 2022
KZ_Varne kotle pre ZS Kupeckeho
291/2022
8 688,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Mesto Pezinok
29. Júl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Kancelársky kontajner - zberný dvor
292/2022
0,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
28. Júl 2022
Byt na ul. Za hradbami 1 - mestský nájomný byt
288/2022
158,30 € Mesto Pezinok Mgr. Milada Čermáková
27. Júl 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu - Mgr. Milan Pivarček
286/2022
0,00 € Mesto Pezinok Mgr. Milan Pivarček
27. Júl 2022
Neuvedené
287/2022
0,00 € Mesto Pezinok LIGNUS, s. r.o.
26. Júl 2022
Nájomná zmluva
279/2022
0,00 € Mesto Pezinok Martin Mokoš
26. Júl 2022
Nájomná zmluva
280/2022
0,00 € Mesto Pezinok Martin Mokoš
26. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
281/2022
0,00 € Mesto Pezinok Martin Mokoš
26. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
282/2022
0,00 € Mesto Pezinok Martin Mokoš
25. Júl 2022
Darovacia zmluva
278/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Pezinok
22. Júl 2022
Sponzorská zmluva
277/2022
1 800,00 € L. U. CH. spol. s r. o. Mesto Pezinok
20. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
274/2022
0,00 € Benefit Systems slovakia s.r.o. Mesto Pezinok
20. Júl 2022
Dotácia -z rezervy pimátora šport č.30projekt LETNÉ SÚSTREDENIE JUDO CLUB
275/2022
1 000,00 € Mesto Pezinok 1. JUDO CLUB PEZINOK
20. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
276/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Lukáš Hrúz