Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Darovacia zmluva_vltacie budky
584/2023
0,00 € GASTROM s.r.o. Mesto Pezinok
31. Január 2024
Zmluva o spolupráci
26/2024
0,00 € Mesto Pezinok Divadlo Aréna
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
27/2024
0,00 € Mesto Pezinok Art of Meka, s.r.o.
30. Január 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
20/2024
0,00 € ELEKOS Mesto Pezinok
30. Január 2024
Sponzorská zmluva
22/2024
0,00 € RUNEC s.r.o. Mesto Pezinok
30. Január 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme 2023/KP/123
11/2024
0,00 € Mesto Pezinok Quick Production SK, s.r.o.
30. Január 2024
Zmluva o bežnom účte
25/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Združenie obcí - Cyklodoprava v okrese Pezinok
26. Január 2024
Zmluva o poskytovani pravnych sluzieb
19/2024
0,00 € ROHUTNÝ&Spol., s.r.o. Mesto Pezinok
25. Január 2024
Zberné jazdy_Sl.pošta
17/2024
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Mesto Pezinok
25. Január 2024
Letáky_Sl.pošta
18/2024
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Mesto Pezinok
23. Január 2024
Zmluva o nájme NP Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska_DC Orešie
12/2024
24,00 € Mesto Pezinok Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
23. Január 2024
Zmluva o nájme NP Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska_Kollárová 1/A
13/2024
36,00 € Mesto Pezinok Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
16. Január 2024
NZ - Malokarpatský banícky spolok v Pezinku Kollárová 1A - 09.02.2024
8/2024
4,00 € Mesto Pezinok Malokarpatský banícky spolok v Pezinku
16. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov do majetku mesta
9/2024
0,00 € Mesto Pezinok Ján Babka
16. Január 2024
Zmluva o nájme NP Slovenský zväz protifašistických bojovníkov_Kolllárová 1/A
10/2024
24,00 € Mesto Pezinok Základná organizácia SZPB brig.gen.Karola Peknika Pezinok
10. Január 2024
Mandátna zmluva_VO_Rozšírenie kapacity ZŠ J. Kupeckého-stavba
6/2024
2 640,00 € Ing. Vladimír Lipovský Mesto Pezinok
10. Január 2024
Zmluva SD1 Variant Kapitál kapitálové životné poistenie
575/2023
5 981,84 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Neuvedené
9. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu 2024 - PKC
576/2023
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Pezinok
9. Január 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
4/2024
0,00 € Mesto Pezinok Občianske združenie DOBROVOľNÝ HASIČSKý ZBOR- Pezinok
9. Január 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
5/2024
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok